Ders Adı Çevre Mühendisliği Kimyası I
Ders Kodu CEV-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hasan KÖSEOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin teorik altyapısının öğrenilmesi Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin kirlilik boyutunun öğrenilmesi Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin kantitatif tayin prensiplerinin öğrenilmesi Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin laboratuvardaki tayinlerinin yapılabilmesi Çevre mühendisliği kimyası parametreleri ile ilgili her türlü sayısal problemlerinin çözülebilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre Mühendisliği Kimyasına Giriş – Su Kimyası ve Kirletici Parametreler – Kantitatif Tayin Esasları - pH – Renk –Bulanıklık – Asidite – Alkalinite – Uygulama Örnekleri – Sertlik – Katı Maddeler – Klorür – Uygulama Örnekleri – Genel Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefleri aşağıda ana başlıklar halinde verilen olguların lisans düzeyde öğretim gören çevre mühendisliği öğrencilerine özümsetilmesidir: Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin tanıtılması Çevre mühendisliği kimyasında kullanılan parametrelerin teorik temellerinin aktarılması Laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler ile öğrencinin gözlemsel öğrenim deneyimi kazanması Laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler ile öğrencinin analiz yürütebilme kabiliyetine sahip olması Laboratuvar ekipman ve altyapısının öğrenilmesi Sayısal problem çözümleri ile çevre mühendisliği kimyası parametrelerinde analitik yaklaşımın kazandırılması
Dersin Amacı Dersin temel amacı çevre mühendisliği lisans öğrencilerine meslek yaşamı boyunca gerekli olacak temel çevre kimyası bilgilerinin öğretilmesidir. Bu kapsamda, öğrencilerin temel su kimyası parametrelerini öğrenmesi, çeşitli kirletici parametrelerin çevre mühendisliği açısından önemini algılaması beklenmektedir. Ayrıca, verilen tüm ders içeriğinin laboratuvardaki deneysel uygulamalarla desteklenmesi ile öğrencinin teorik bilgisini uygulama ile birleştirip ders kapsamında öğretilen tüm parametrelerin analiz ve sonuç yorumlaması aşamalarını kendi başına gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çevre Mühendisliği Kimyası 1'e Giriş
  Ön Hazırlık: Yok
2 Su Kimyası ve Kirlilik Parametreleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
3 Kantitatif Tayin Esasları
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
4 pH Deneyi Yapılması
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
5 Renk Deneyi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
6 Bulanıklık Deneyi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
7 Asidite Deneyi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
8 Alkalinite Deneyi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
9 Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
10 Sertlik Deneyi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
11 Katı Maddeler
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
12 Klorür Deneyi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
13 Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 14 30
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 231    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya (Sawyer-McCarty-Parkin), Nobel Yayınevi Öğretim üyesinin ders notları
Diğer Kaynaklar Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya (Sawyer-McCarty-Parkin), Nobel Yayınevi Öğretim üyesinin ders notları
Materyal
Dökümanlar Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya (Sawyer-McCarty-Parkin), Nobel Yayınevi Öğretim üyesinin ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)