Ders Adı Hidrolik
Ders Kodu CEV-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Yüzeylere gelen hidrostatik basınç ve basınç kuvvetinin önemi 2. Yerel ve sürtünme yük kayıplarının nispi önemi 3.Basınç, hız ve debi ölçümleri için takip edilecek yaklaşımların kavranılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Süreklilik eşitliği ve Bernoulli enerji eşitliği. Yük kayıpları. Borularda akım: laminer akım, kritik hız, Reynolds sayısı, türbülanslı akım, boru cidarında kayma gerilmesi, Hız dağılımı, laminer akımda yük kaybı, Darcy-Weisbach formülü, sürtünme katsayısı, yük kayıpları, eşdeğer borular, birleşik, ağ ve dal borular. Açık kanallarda akım: kararlı akım, karasız akım, üniform akım, üniform olmayan akım, özgül enerji, kritik akım, kritik derinlik ve eğim, Froude sayısı, su yüzeyi profilleri, hidrolik sıçrama. Sıvı akımının ölçülmesi (basınç, hız ve debi ölçümleri): pitot tüpü, prandtl tüpü, manometreler, diferansiyel manometreler, savaklar, orifisler, venturiler, dirsekmetreler. Akışkanların kinetiği: hareket miktarı teoremi, momentum düzeltme katsayısı, sürükleme kuvveti, kaldırma kuvveti katsayıları, sınır tabaka teorisi, düz levhalar, su darbesi, ses üstü hızlar. Su makinaları: akım makinaları, dönel kanallarda moment ve güç, su çarkları, türbin, pompalar ve blowerlar (vantilatörler, kompresörler, brülörler vb), özgül hız, verim, kavitasyon, pervane ile tahrik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su getirme, atıksu uzaklaştırma projelendirilmelerinde kullanılacak temel hidrolik konularının ve gerekli hesaplamaların öğretilmesi.
Dersin Amacı Öğrencilerin, uygulamalı hidroliğin temel prensiplerini kavramasını geliştirmek ve arıtma tesisleri hidroliği uygulamalarını tanıtmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hidrolik akış
  Ön Hazırlık: Ders Notları
2 Hidrolik akış (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
3 Hidrolik akış (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
4 Hidrolik akış (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
5 Hidrolik akış (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
6 Basınç, hız ve debi ölçümleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
7 Basınç, hız ve debi ölçümleri (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
8 Basınç, hız ve debi ölçümleri (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
9 Basınç, hız ve debi ölçümleri (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
10 Serbest yüzeyli akış
  Ön Hazırlık: Ders Notları
11 Serbest yüzeyli akış (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
12 Serbest yüzeyli akış (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
13 Serbest yüzeyli akış (Devam)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
14 Şebekelerde basıncın dengelenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 1
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 1
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 1
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)