Ders Adı Mühendislik Ekonomisi
Ders Kodu CEV-243
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail Tosun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mühendislik ekonomisinin temel kavramlarını kullanabilme yeteneği 2) Mühendislik ekonomisinin temel prensip ve metodolojisini mühendislik tasarımlarında kullanabilme yeteneği 3) Çevre projelerinin fayda ve maliyet analizlerini yapabilme becerisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomik büyüme ve kalkınma, Mühendislikte ekonomik modeller. Tek ödemeler ve yıllık ödemeler. Arz ve talep dengesi. Fayda-Maliyet Analizi. Proje seçim kriterleri. Çevre kirlenmesinin ekonomik analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Mühendislik ekonomisinin temel kavramlarını kullanabilme yeteneği 2) Mühendislik ekonomisinin temel prensip ve metodolojisini mühendislik tasarımlarında kullanabilme yeteneği 3) Çevre projelerinin fayda ve maliyet analizlerini yapabilme becerisi
Dersin Amacı Ekonominin temel kavramlarını anlamak, çevre problemlerine ekonomik yaklaşımla çözüm bulmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel Tanım ve Kavramlar, Mühendislik Ekonomisine Giriş
2 Üretim faktörleri
3 Arz ve talep fonksiyonu
4 Para ve Zaman İlişkileri ve Nakit Akışı Modeli
5 Maliyet kavramı ve maliyetler
6 Maliyet kavramı ve maliyetler
7 Fayda Kavramı ve faydanın ölçülmesi
8 Amortisman Yöntemleri
9 Başa baş Analizi
10 Fayda/Maliyet Analizi
11 Fayda/Maliyet Analizi
12 Proje seçim kriterleri
13 Proje seçim kriterleri
14 Çevre kirlenmesinin ekonomik analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 2
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 0 0
Sunum 0 10 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Karpuzcu, M., Çevre Ekonomisi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987. Saraç, M.S., Mühendislik Ekonomisi, SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, yayın no:74, 2007 ISPARTA
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)