Ders Adı Yeraltı Suyu Kirlenmesi
Ders Kodu CEV-244
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Gökhan Civelekoğlu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Su bütçesi kavramını tanıma Hidrolojik çevrim kavramını kavrama Yeraltı suyunun önemini kavrama Yeraltı suyunu kirleten kaynakları tanıma Kirletici kontrol ve giderim yöntemlerini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyadaki su kaynaklarının dağılımı, hidrolojik çevrim, yüzeysel akış ve yer altı suyu akışı, gözeneklilik, besleme-boşalma dengesi, su kalitesi, kirlilik kaynakları, arazi içinde ve dışındaki arıtma teknolojileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yeraltı sularının taşıdığı önemini vurgulayarak, kirlilik kaynaklarını ve arıtma yöntemlerini tanımlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Su bütçesi kavramı
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Akış ve rezervuarlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Hidrolojik döngüsü
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Bağıl nem ve yağış
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Gözenkli ortamlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Yeraltı suyu tablası
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Basınçlı akiferler
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Basınçsız akiferler
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Besleme – boşalma dengesi
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Yer altı suyunun erozyonu ve tuzlu su girişimi
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Arazi içinde arıtma ve iyileştirme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Arazi dışında arıtma ve iyileştirme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 3
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notları.
Diğer Kaynaklar Erguvanlı, K. (1994). Mühendislik Jeolojisi, Seç Kitabevi, İstanbul. Wang, H.F. ve Anderson, M:P. (1995). Introduction to Groundwater Modeling, Academic Pres, San Diego, USA.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)