Ders Adı Termodinamik
Ders Kodu CEV-247
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Sema Yurdakul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) termodinamik sistemler ve analizlerine ait kavram ve ilkeler 2) Farklı sistemlerin doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizlerin yapılabilmesi 3) Makroskopik düzeyde sistem analiz eşitliklerinin gerçekleştirilmesi 4) Termodinamik yasalarının neler olduğu ve uygulamalarına ilişkin bilgi ve beceriler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Termodinamiğin temelleri, saf maddelerin özellikleri, termodinamiğin birinci yasası: Kapalı sistemler, kontrol hacminde termodinamik incelemeler, termodinamiğin ikinci yasası: Isı motorları, bozdolabı ve ısı pompaları, Carnot döngüsü, Rankine döngüsü, entropi tanımı, termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarının kullanımı konularına değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Termodinamiğin kavram ve uygulamalarını öğrenmek
Dersin Amacı Termodinamik yasalar ve uygulamalarına ilişkin bilgi ve beceri kazanarak bu bilgi ve beceriler doğrultusunda herhangi bir sistemin termodinamik analizini gerçekleştirebilmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: termodinamik ve temel termodinamik tnaımları
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
2 Saf maddelerin özellikleri, P-V-T Diagramları
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
3 Termodinamiğin I. Yasası: Kapalı sistemler
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
4 Termodinamiğin I. Yasası: Kapalı sistemler-Uygulamalarına ilişkin örnekler
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
5 Açık sistemlere ilişkin temel tanımlar
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
6 Açık sistem I. Yasa Eşitlikleri ve türetilmesi
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
7 Termodinamiğin I. Yasası: Açık sistemler
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
8 Termodinamiğin I. Yasası: Açık sistemler-Uygulamalarına ilişkin örnekler
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
9 Karma Örnekler ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
10 Termodinamiğin ikinci yasası: Isı motorları, bozdolabı ve ısı pompaları
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
11 Carnot döngüsü, Rankine döngüsü
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
12 Entropi tanımı ve Termodinamiğin II. Yasası
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
13 Termodinamiğin II. Yasası: Açık ve Kapalı sistemlere ilişkin uygulamalar
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 2
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 2
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 2
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 2
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 2
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 2
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994. • Sandler, S.I., Chemical and Enginnering Thermodynamics, 3rd Edition, John Wiley and Sons, Inc., 1999. • Kakaç, S., The Thermodynamics Problem Solver, Research and Education Association, 1984. • Tester, J.W., Thermodynamics and Its Applications, Prentice Hall, 1997. • Moran, M.J., Engineering Thermodynamics, CRC Press, 1999. • Annamalai, K., Puri, I.K., Advanced Thermodynimcs Engineering, CRC Press, 2002. • Moran, M.J., Shapiro, H.N., Munson, B.R., Dewitt, D.P., Introduction to Thermal Systems Engineering, John Wiley and Sons, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)