Ders Adı Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu CEV-265
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Akışkanlarla ile ilgili temel mühendislik bilgilerini kazandırmak, 2. Akışkanlar ile ilgili bilgilerin Çevre mühendisliği alanında uygulama becerisi kazandırmak, 3. Çevre mühendisliği yapılarının tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi, ufuk ve beceriler kazandırmaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Birimler ve birim sistemleri. Akışkanların özellikleri. Hidrostatik basınç: tabana, dik ve eğik yüzeylere gelen basınç kuvvetleri. Akışkanların kinematiği. Lagrange ve Euler yöntemleriyle akışkan hareketinin izlenmesi. Kaldırma ve yüzme: Arşimet prensibi, batan ve yüzen cisimlerin kararlılığı. Sıvı kütlelerin ötelenme ve dönme hareketi: yatay hareket, düşey hareket, akışkanların dönme hareketi. Boyut analizi ve hidrolik benzeşim: boyut analizi, hidrolik modeller ve geometrik benzeşim, kinematik benzeşim, dinamik benzeşim, atalet kuvvetleri oranı, basınç kuvveti oranı, viskoz kuvveti oranı, ağırlık kuvveti oranı, elastisite kuvveti oranı, yüzey gerelim kuvvet oranı. Hidrodinamik esasları ve akım çeşitleri: akım çizgileri, kararlı akım, kararsız akım, üniform akım, üniform olmayan akım, laminer akım, türbülanslı akım. Piyezometrik seviye. Enerji çizgisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Akışkanların durgun, hareketli hallerinin davranışlarının kavranması ile Çevre Mühendisliği alanında su getirme, atıksu uzaklaştırma projelendirilmelerinde kullanılacak temel bilgilerin verilmesi.
Dersin Amacı Akışkanların temel davranış ve mekanik özelliklerinin verilmesi ve bu bilgilerin mühendislikte nerelerde kullanılacağının öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Akışkanlar mekaniğinin tarihçesi
2 Birim sistemleri ve boyut analizi
3 Akışkanların özellikleri
4 Akışkanların özellikleri (Devam)
5 Korunum ilkesi: Kütlenin korunumu
6 Korunum ilkesi: Kütlenin korunumu (Devam)
7 Korunum ilkesi: Enerjinin korunumu
8 Korunum ilkesi: Enerjinin korunumu (Devam)
9 Korunum ilkesi: Momentumun korunumu
10 Korunum ilkesi: Momentumun korunumu (Devam)
11 Hidrostatik: Düzlemsel tabanlara gelen basınç ve basınç kuvveti
12 Hidrostatik: Dik düzlemsel yan yüzeylere gelen basınç ve basınç kuvveti
13 Hidrostatik: Eğimli yan yüzeylere gelen hidrostatik basınç ve basınç kuvveti
14 Hidrolik krikolar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 1
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 1
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 1
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 153    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ders Notları (öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sınıfta anlatılan, öğrenciye verilen ders notları) Lecture Notes
Diğer Kaynaklar Ders Notları (öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sınıfta anlatılan, öğrenciye verilen ders notları) Lecture Notes
Materyal
Dökümanlar Ders Notları (öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sınıfta anlatılan, öğrenciye verilen ders notları) Lecture Notes
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1. Prof. Dr. B. Mutlu Sümer, Prof. Dr. İstemihan Ünsal, Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt. ‘Hidrolik’. Birsen Yayınevi. ISBN 975-511-215-4. 2. T.J. Casey, ‘Water And Wastewater Engineering Hydraulics’ Oxford Univ. Pres. 1992. ISBN 0-19-856359-0 3. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği’ ISBN 975-511-2546-1. Birsen Yayınevi 4. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği Çözümlü Problemler’. ISBN 975-511-301-0. Birsen Yayınevi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)