Ders Adı Atıksu Uzaklaştırma ve Projesi
Ders Kodu CEV-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Emine SAYILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Hidrolik esasların dayandığı temel varsayımları özümseme 2) Atıksu uzaklaştırma sistemlerinin projelendirme ve inşaat esaslarını kavrama 3) Yağmursuyu uzaklaştırma sistemlerinin projelendirme ve inşaat esaslarını kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel bilgiler, Atıksu uzaklaştırma sisteminin genel özellikleri, Atıksu uzaklaştırma sistemlerinin elemanları, Kullanılmış su miktarları; Boru akımındaki temel esaslar ,Pompalar ,Ayrık ve birleşik sistem, Atıksu sistemlerinde akım esasları ,Ayrık sistem atıksu uzaklaştırma sistemlerinin hesap şeması, Atık su sistemlerinin projelendirme esasları ,Atık su sistemlerinin inşaat esasları,Yağmur suyu sistemlerinin inşaat esasları, Yağmursuyu sistemlerinin projelendirme esasları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Atıksu ve yagmur suyu uzaklaştırma sistemlerinin esaslarını ve projelendirme kriterlerini öğrenmek
Dersin Amacı Atık su ve yağmursuyu uzaklaştırma tesislerinin projelendirme ve inşaat esasları hakkında bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel bilgiler, nüfus projeksiyonu
2 Su ve kullanılmış su miktarları, debi hesaplamaları
3 Çevre Sağlığı Sistemlerinin Karşılaştırılması, ayrık ve birleşik sistemler
4 Kanal eğimi ve hız değerleri
5 Kanallarda hidrolik hesaplar ve akış
6 Manning ve Kutter Formülleri
7 Arasınav yapılması
8 Atık su sistemlerinin projelendirme esasları
9 Atık su sistemlerinin inşaat esasları
10 Yağmur sularının toplanması
11 Yağmur suyu kanallarının hesabı
12 Yağmur suyu projelendirme esasları
13 Atıksu ve yağmur suyu hakkında uygulama örnekler
14 Atıksu ve yağmur suyu hakkında uygulama örnekler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 2 28 56
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, Prof.Dr. Ahmet SAMSUNLU 2. Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, Prof.Dr. Dinçer Topacık, Prof.Dr. Veysel EROGLU 3. Kanalizasyon Sistemleri Ders Notu, Prof.Dr. Mehmet Ardıçlıoğlu
Diğer Kaynaklar 1. Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, Prof.Dr. Ahmet SAMSUNLU 2. Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, Prof.Dr. Dinçer Topacık, Prof.Dr. Veysel EROGLU 3. Kanalizasyon Sistemleri Ders Notu, Prof.Dr. Mehmet Ardıçlıoğlu
Materyal
Dökümanlar 1. Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, Prof.Dr. Ahmet SAMSUNLU 2. Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, Prof.Dr. Dinçer Topacık, Prof.Dr. Veysel EROGLU 3. Kanalizasyon Sistemleri Ders Notu, Prof.Dr. Mehmet Ardıçlıoğlu
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)