Ders Adı Deniz Deşarjı
Ders Kodu CEV-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr.Üyesi Emine SAYILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Deniz ortamı özellikleri ile ilgili bilgileri tanıma Deniz ortamındaki akıntı türlerini tanıma Deşarj öncesi atıksu ön arıtma yöntemlerini kavrama Seyrelme hesap yöntemlerini kavrama Derin deşarj sistemlerinin tasarım ve projelendirilmesi hakkında bilgi ve beceri kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Deniz deşarj sistemleri, sahil suyu kalite standartları, deniz araştırmaları, seyrelme hesapları, deşarj hatlarının ve difüzörlerin hidrolik tasarımı, deşarj hatlarına gelen hidrodinamik yükler, deşarj hatlarının yapısal tasarımı, boru malzemeleri ve deşarj hattı inşa yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derin deniz deşarjı tasarım ve projelendirme temel bilgilerinin kavranmasının sağlanması
Dersin Amacı Deniz kirliliği konusunda bilgiler sunarak, derin deniz deşarjı sistemlerinin tasarımını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Deniz kirliliğinin önemi
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Deniz ortamı ve deniz suyunun özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Deniz ortamındaki akıntılar
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Deşarj öncesi atıksu arıtım yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Deşarj şartları ve su kalite standartları
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 1. Seyrelme hesapları (S1)
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 2. Seyrelme hesapları (S2)
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 3. Seyrelme hesapları (S3)
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Deşarj sistemlerinin hidrolik tasarım kriterleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Sistemdeki yük kayıpları
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Sistemde tuzlu su girişiminin önlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Denge bacası tasarımı
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Boru malzemeleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Derin deniz deşarj hattı inşa yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 3
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Öztürk, İ. (2002). Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering, Treatment Disposal Reuse, McGraw-Hill International Editions, USA.
Diğer Kaynaklar Öztürk, İ. (2002). Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering, Treatment Disposal Reuse, McGraw-Hill International Editions, USA.
Materyal
Dökümanlar Öztürk, İ. (2002). Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering, Treatment Disposal Reuse, McGraw-Hill International Editions, USA.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)