Ders Adı Su Temini ve Projesi
Ders Kodu CEV-315
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları su temini sisteminin amacını kavrar nüfus tahmini hesaplarının hangi amaçla ve nasıl yapıldığını bilir içme ve kullanma suyu özelliklerini bilir su kaynaklarının ve suların derlenmesi hakkında bilgi sahibidir suların isalesi ne amaçla ve nasıl yapıldığını bilir haznelerin ne amaçla ve nasıl yapıldığını bilir su dağıtım şebekelerinin ne amaçla ve nasıl yapıldığını bilir bir beldenin su teminini projelendirebilir ve projeyi sunabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği su temini sistemi, nüfus tahmini hesapları, içme suyu özellikleri, su kaynaklarının ve suların derlenmesi, suların isalesi, hazneler, su dağıtım şebekeleri ile ilgili teorik bilgiler ve akabinde bu teorik bilgilerin projeye dönüştürülmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su temini sistemi, nüfus tahmin hesaplamaları, içme suyu özellikleri, su kaynakları ve su toplama, su drenajı, rezervuarlar, su dağıtım şebekeleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Dersin iki ana amaç bulunmaktadır. Birinci amaç; su temini sistemi, nüfus tahmini hesapları, içme suyu özellikleri, su kaynaklarının ve suların derlenmesi, suların isalesi, hazneler, su dağıtım şebekeleri ile ilgili teorik bilgiler edinmektir. İkinci amaç ise bir beldenin su kaynağından alınan suyun şebekeden verilmesine kadar geçen süreci projelendirmek ve projeyi sunmaktan oluşmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARI
2 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
3 SU TEMİNİ TESİSİNİN ELEMANLARI
4 SULARIN DERLENMESİ
5 SULARIN DERLENMESİ
6 KUYULAR
7 YÜZEYSEL SULARIN TOPLANMASI
8 SULARIN İLETİLMESİ
9 İÇME SUYU HAZNELERİ
10 İÇME SUYU ŞEBEKELERİ
11 PROJE
12 PROJE
13 PROJE
14 PROJE
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Diğer Kaynaklar Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Materyal
Dökümanlar Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)