Ders Adı İçme Sularının Arıtılması
Ders Kodu CEV-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İçme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını belirlemek 2) Çeşitli su kaynakları için arıtma tesisi alternatiflerini belirlemek 3) İçme suyu arıtımında kullanılan arıtma ünitelerinin boyutlandırmasını ve projelendirilmesini yapmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Izgara ve mikroelekler. Havalandırıcılar: sprey havalandırıcılar, kaskat havalandırıcılar, kule havalandırıcılar. Koagülasyon-flokülasyon üniteleri. Ön çökeltim havuzları. Filtrasyon süreci. Hızlı kum filtreleri. Yavaş kum filtreleri. Basınçlı kum filtreleri. Kuru kum filtreleri. Çok tabakalı filtre yatakları. Sertlik giderme süreçleri. Akışkan yataklı pellet reaktörler. Kimyasal oksidasyon. Renk giderimi. Aktif karbon adsorbsiyonu. Biyolojik aktif karbon filtreleri. Desalinasyon yöntemleri: distilasyon, iyon değiştirme, ters osmoz, elektrodiyaliz. Dezenfeksiyon. pH dengeleme. Post klorlama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İçme suyu ihtiyacının karşılanması için içme suyu arıtma proseslerinin belirlenmesi ve boyutlandırılması ve seçilen su kaynağının kalitesine göre içilebilir suyu oluşturacak arıtma sistemlerinin oluşturulup projelendirilmesinin öğretilmesi.
Dersin Amacı Çeşitli su kaynakları için arıtma tesisi alternatiflerini belirlemek ve içme suyu arıtımında kullanılan arıtma ünitelerinin projelendirilmesini yapabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Izgara ve mikroelekler
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
2 Havalandırıcılar ve dizaynı
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
3 Koagülasyon-flokülasyon üniteleri
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
4 Ön çökeltim havuzları
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
5 Filtrasyon
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
6 Kimyasal oksidasyon
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
7 Renk giderimi
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
8 Aktif karbon adsorbsiyonu
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
9 Biyolojik aktif karbon filtreleri
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
10 Desalinasyon yöntemleri
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
11 İyon değiştirme
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
12 Dezenfeksiyon
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
13 pH dengeleme
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
14 Post klorlama
  Ön Hazırlık: Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 2
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır. 1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul. 2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul. 3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3 Class notes to be distributed early semester will be the main teaching material. 1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul. 2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul. 3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3 1) Lee, C.C., Shun Dar Lin, (2000), “Handbook of Environmental Engineering Calculations”, McGraw-Hill, USA, ISBN 0-07-038183-6 2) Muslu, Y., (1998), “Çevre Mühendisliğinin Esasları“, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1. Basım, İstanbul. ISBN 975-561-107-X 3) Duran, M., Demirer, G.N., (1997), “Su arıtımında Temel İşlemler”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara. ISBN 975-395-256-2
Diğer Kaynaklar Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır. 1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul. 2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul. 3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3 Class notes to be distributed early semester will be the main teaching material. 1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul. 2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul. 3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3 1) Lee, C.C., Shun Dar Lin, (2000), “Handbook of Environmental Engineering Calculations”, McGraw-Hill, USA, ISBN 0-07-038183-6 2) Muslu, Y., (1998), “Çevre Mühendisliğinin Esasları“, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1. Basım, İstanbul. ISBN 975-561-107-X 3) Duran, M., Demirer, G.N., (1997), “Su arıtımında Temel İşlemler”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara. ISBN 975-395-256-2
Materyal
Dökümanlar Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır. 1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul. 2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul. 3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3 Class notes to be distributed early semester will be the main teaching material. 1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul. 2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul. 3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3 1) Lee, C.C., Shun Dar Lin, (2000), “Handbook of Environmental Engineering Calculations”, McGraw-Hill, USA, ISBN 0-07-038183-6 2) Muslu, Y., (1998), “Çevre Mühendisliğinin Esasları“, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1. Basım, İstanbul. ISBN 975-561-107-X 3) Duran, M., Demirer, G.N., (1997), “Su arıtımında Temel İşlemler”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara. ISBN 975-395-256-2
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)