Ders Adı Kimyasal Temel İşlemler
Ders Kodu CEV-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Mehmet Kitiş
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda farklı kalitelerdeki içme suyu kaynaklarını veya değişik karakterdeki atıksuları amaçlanan çıkış suyu kalitesine bağlı olarak arıtmak için hangi kimyasal temel işlemlerin hangi şartlarda/akım şemasında uygulanacağını kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Koagülasyon-Flokülasyon, Kimyasal Presipitasyon, Adsorbsiyon, İyon Değiştirme, Oksidasyon-Redüksiyon, Dezenfeksiyon
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İçme suyu ve atıksu arıtmada uygulanan kimyasal temel işlemleri öğrenmek.
Dersin Amacı 1) İçme suyu ve atıksu arıtmada uygulanan kimyasal prosesleri ve temel işlemleri teori ve pratik mühendislik uygulamaları bağlamında kavramak. 2) Kimyasal temel işlemlerin içeriğini ve birbirleri arasındaki ilişkileri iyi irdeleyip gelecekteki mesleki kariyerde arıtma tesisi planlaması, tasarımı, inşaası ve işletimi sırasında bu işlemleri başarılı şekilde uygulamak. 3) dönem sonunda farklı kalitelerdeki içme suyu kaynaklarını veya değişik karakterdeki atıksuları amaçlanan çıkış suyu kalitesine bağlı olarak arıtmak için hangi kimyasal temel işlemlerin hangi şartlarda/akım şemasında uygulanacağını kavramak.
WorkPlacement Sınıf ve Lab.
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Koagülasyon, flokülasyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Koagülasyon, flokülasyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Koagülasyon, flokülasyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Kimyasal çöktürme
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Su yumuşatma, sertlik giderimi
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Adsorpsiyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Adsorpsiyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 İyon değiştirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 İyon değiştirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Oksidasyon-Redüksiyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Oksidasyon-Redüksiyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Dezenfeksiyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Dezenfeksiyon
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 3
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 3 6
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Temel ders kitabı olarak ‘Ders Notları Paketi’ kullanılacaktır. Dönem başında bu paket fotokopi ile çoğaltılmak üzere öğrencilere verilecektir. Ders notları paketine ek olarak aşağıda listelen kitaplar da belli bölümlerde öğretim elemanı tarafından kullanılabilir. Öğrencilerin bu kitapları satın alması isteğe bağlıdır. Öte yandan mesleki kariyerinizde bu kitaplar size fayda sağlayacaktır.
Diğer Kaynaklar Water and Wastewater Engineering, Design Principles and Practice, Professional Edition, (2010) Mackenzie L. Davis, McGraw-Hill, ISBN: 978-0-07-171385-6. Yukarıdaki kitap Türkçeye çevirilip basılmıştır: Su ve Atıksu Mühendisliği, Tasarım Esasları ve Uygulamaları (2015). Çeviri editörü: Prof.Dr. İsmail Toröz. Nobel Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-058-1. www.nobelkitap.com Water Quality&Treatment (1999) American Water Works Association, McGraw-Hill, ISBN: 0-07-001659-3. Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, 2nd edition, (1996) Tom. D. Reynolds, Paul A. Richards, PWS Publishing Co., ISBN: 0-534-94884-7. Water Treatment: Principles and Design, 2nd edition (2005) James M. Montgomery, Consulting Engineers, Inc., John Wiley&Sons, ISBN: 978-0-471-11018-7. Çevre Mühendisliğinde Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler, (2011) Prof.Dr. Kadir Kestioğlu, Uluçev, Bursa. Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler, ikinci baskı, (2011) Tom D. Reynolds, Paul A. Richards, çeviren Prof.Dr. Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)