Ders Adı Arıtma Ekipmanları
Ders Kodu CEV-342
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 13-Emrah Öztürk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Arıtma sistemine uygun donatı seçimi Donatıların teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını anlayabilme ve boyutlandırılan arıtma tesisini sistem haline dönüştürebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arıtma tesislerinde kullanılan donanımların çalışma mekanizmaları, özellikleri ve seçimleri/ Izgaralar, Öğütücüler Karıştırma ekipmanları Havalandırma ekipmanları, Difüzörler, Blowerlar Yüzeysel aeratörler,Saf Oksijen sistemlerinde kullanılan donatılar, Dozlama Sistemleri, Pompalar,Sıyırıcılar,Arıtma Sistemlerinde güç kullanımı ve kontrolu, Kontrol Panelleri, Arıtma Sistemlerinde uygulama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Arıtma sistemlerinde uygun ekipman seçimi ve kullanılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Arıtma tesislerinde kullanılan donanımların çalışma mekanizmaları, özellikleri ve seçimleri/ Izgaralar, Öğütücüler
2 Karıştırma ekipmanları
3 Havalandırma ekipmanları, Difüzörler, Blowerlar
4 Yüzeysel aeratörler
5 Saf Oksijen sistemlerinde kullanılan donatılar
6 Ölçü ve kontrol sistemleri
7 Dozlama Sistemleri
8 Pompalar
9 Membranlar
10 Sıyırıcılar
11 Arıtma Sistemlerinde güç kullanımı ve kontrolu, Kontrol Panelleri
12 Kimyasal Arıtma Sistemlerinde uygulama
13 Biyolojik Arıtma Sistemlerinde uygulama
14 Fiziksel Arıtma sistemlerinde uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 5
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 10    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1.Industrial Waste Treatment Handbook F.Woodart;Butherworht Hiennermen, 2001 2. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse; Metcalf&Eddy, Inc., l991
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ekipmanların Kataloglarının derlenmesi ve tanıtımı
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)