Ders Adı Arıtma Tesislerinde Terfi
Ders Kodu CEV-344
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Pompaların işleyiş mekanizmaları ve pompa istasyonu tasarımı konusunda geniş bilgi Pompa dinamiği hakkında bilgi edinmek Değişik özelliklere sahip akışkanların terfisine ilişkin esaslar hakkında bilgi edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arıtma tesislerinde su, atıksu ve çamur transferine giriş. Newton tipi ve Newton tipi olmayan akışkanların transferinde yük kayıplarının hesaplanmasında hidrolik esaslar. Pompa, boru ve vana türleri ve sınıflandırılması. Pompa istasyonları (pompa grupları) tasarımında işletim esasları ve pompa seçimi. Pompaların paralel ve seri bağlı halde işletilmesi. Değişken hızlı pompalar. Arıtma tesisleri proses akışında iletim ve enstümentasyon. Akışta darbe oluşumu ve kontrolü. Pompalarda sarsıntı ve gürültü kontrolü. Tasarım eksersizleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Akışkanların terfisine olan gereksinimin ve temel ilkelerin kavranılması. Arıtma tesislerinde hava, su, atksu ve çamur iletimi için gerek tekil pompa ve gerekse pompa gruplarının (pompa istasyonu) tasarımının kavranılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Arıtma tesislerinde su, atıksu ve çamur transferine giriş
2 Newton tipi ve Newton tipi olmayan akışkanların transferinde yük kayıplarının hesaplanmasında hidrolik esaslar
3 Pompa, boru ve vana türleri ve sınıflandırılması
4 Pompa, boru ve vana türleri ve sınıflandırılması Devam
5 Pompa istasyonları (pompa grupları) tasarımında işletim esasları ve pompa seçimi
6 Pompa istasyonları (pompa grupları) tasarımında işletim esasları ve pompa seçimi
7 Pompaların paralel ve seri bağlı halde işletilmesi
8 Pompaların paralel ve seri bağlı halde işletilmesi
9 Pompaların paralel ve seri bağlı halde işletilmesi
10 Değişken hızlı pompalar
11 Arıtma tesisleri proses akışında iletim ve enstümentasyon
12 Akışta darbe oluşumu ve kontrolü
13 Pompalarda sarsıntı ve gürültü kontrolü
14 Tasarım eksersizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 2
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 3
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 2
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 2
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 1
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar 1. Prof. Dr. B. Mutlu Sümer, Prof. Dr. İstemihan Ünsal, Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt. ‘Hidrolik’. Birsen Yayınevi. ISBN 975-511-215-4. 2. T.J. Casey, ‘Water And Wastewater Engineering Hydraulics’ Oxford Univ. Pres. 1992. ISBN 0-19-856359-0 3. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği’ ISBN 975-511-2546-1. Birsen Yayınevi 4. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği Çözümlü Problemler’. ISBN 975-511-301-0. Birsen Yayınevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)