Ders Adı Hidroloji
Ders Kodu CEV-345
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Emrah ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Hidrolojinin ve hidrolojik çevrimin anlaşılması Yağış ve yağışa etkiyen parametrelerin anlaşılması Buharlaşma ve buharlaşmaya etkiyen parametrelerin anlaşılması Sızma ve sızmaya etkiyen parametrelerin anlaşılması Yeraltısuyu akışının anlaşılması Akım ölçümlerinin anlaşılması Yüzeysel akışın anlaşılması Hidrograf analizinin anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, su mühendisleri tarafından kullanılan hidroloji biliminin teorilerinin ve tekniklerin anlaşılmasını ve su kaynakları projelerinde nasıl uygulanabileceğini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hidrolojik su çevrimin ve bu çevrimin Çevre mühendisliği yapılarının projelendirilmesindeki rolünün anlaşılması. Hidrolojik verilerin toplanması yorumlanması ve mühendislikteki kullanımının öğretilmesidir.
Dersin Amacı Hidroloji biliminin temel kavramlarını, prensiplerini ve modellerini göstermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve Hidrolojik Çevrim
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
2 Su Dengesi Problemlerinin Uygulanması
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
3 Yağış çeşitleri
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
4 Yağış Tahmini ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
5 Buharlaşma
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
6 Buharlaşma Tahmini ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
7 Sızma ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
8 Sızma Formülleri ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
9 Yeraltı Suyu
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
10 Kuyulara Doğru Akım ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
11 Akım Ölçümleri
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
12 Verilerin Analizi ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
13 Yüzeysel Akış ve Hidrograf Analizi
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
14 Sayısal uygulamalar ve hesaplamalar
  Ön Hazırlık: Hidroloji ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 5
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1-Nurünnisa USUL, 2008. Mühendislik Hidrolojisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-9944-344-57-9). 2-Haftalık ders notları ve sunumlar
Diğer Kaynaklar 1-Nurünnisa USUL, 2008. Mühendislik Hidrolojisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-9944-344-57-9). 2-Haftalık ders notları ve sunumlar
Materyal
Dökümanlar 1-Nurünnisa USUL, 2008. Mühendislik Hidrolojisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-9944-344-57-9). 2-Haftalık ders notları ve sunumlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)