Ders Adı Zararlı Atıklar
Ders Kodu CEV-347
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 2-Mehmet Beyhan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi ile ilgili temel kavramları anlama ve zararlı atıklar ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm bulma ve alternatif geliştirme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zararlı atık tanımları ve oluşum miktarları. Zararlı atıkların sınıflandırılması. Zararlılık test yöntemleri. Evsel zararlı atıklar. Toksikoloji. Risk değerlendirme ve risk yönetimi. Risk hesabı. İçme sularındaki zararlı maddeler. Zararlı atık yönetimi. Zararlı kimyasal maddeler ve atıkların depolanması. Kurumsal kimyasal atıklar. Kimyasal madde dökülmeleri ve kontrolü. Zararlı atıkların arazide bertarafı. Sızıntı suyunun toplanması ve arıtımı. Saha seçimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Zararlı atıkların tanımı, kontrolü ve bertarafı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı Zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi ile ilgili temel kavramları anlama ve zararlı atıklar ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm bulma ve alternatif geliştirme yeteneğinin geliştirilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zararlı atık tanımları ve oluşum miktarları
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
2 Zararlı atıkların sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
3 Zararlılık test yöntemleri
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
4 Evsel zararlı atıklar
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
5 Toksikoloji
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
6 Risk değerlendirme ve risk yönetimi
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
7 Risk hesabı
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
8 İçme sularındaki zararlı maddeler
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
9 Zararlı atık yönetimi
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
10 Zararlı kimyasal maddeler ve atıkların depolanması
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
11 Kurumsal kimyasal atıklar
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
12 Kimyasal madde dökülmeleri ve kontrolü.
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
13 Zararlı atıkların arazide bertarafı
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
14 Sızıntı suyunun toplanması ve arıtımı, saha seçimi
  Ön Hazırlık: Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 3
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 5
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Zaralı atık kontrolü ve yönetimi ile ilgili temel tanımlamalar ve konular ders notu olarak verilecektir. Gönüllü, M.T., (2004), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, Cilt-1, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul, ISBN 975-511-384-3
Diğer Kaynaklar Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ. Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitim Semineri, Seminer Notları. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi. Temmuz-2004, İzmir
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)