Ders Adı Endüstrilerde Temiz Üretim
Ders Kodu CEV-348
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 13-Emrah Öztürk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temiz üretim teknolojileri mantığını anlamak ve uygulanak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ? Kirlilik Önleme Kavramı ve Sürdürülebilirlik ? Çevresel Kanunlar ve Düzenlemeler ? Temel İşlemler ve Kirlilik Önleme ? Çevre Kirleticilerinin Özellikleri ? Endüstriyel aktivite ve Çevre ? Üretimin Arttırılması ? Atık Azaltımı Yöntemi ? Çevresel Maliyet ve Yararlarının Hesaplanması ? Yaşam Döngü Değerlendirmesi Kavramı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı ? Kirlilik önleme ve geri kazanım içerisindeki Atık Azatlımının etkileri ve metotlarını anlamak. Atık yönetimi için getirilen çevresel kanunlar ve düzenlemeleri incelemek. ? Çevresel prosesleri ve bunların çevreye etkilerini araştırmak ? Endüstride uygulanan Kirlilik önleme ve programlarını temelini kavramak ve geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kirlilik kontrolü yaklaşımları
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
2 Kirlilik Önleme yaklaşımları
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
3 Proaktif çevre stratejisi olarak temiz üretim
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
4 Temiz üretimin araçları
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
5 Temiz üretimin metodolojisi
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
6 Cleaner production assessesment in industry
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
7 Temiz üretimin endüstrilere sağladığı avantajlar
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
8 Endüstrilerin kaynak kullanımları ve çevresel performansları açısından değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
9 Tekstil sektöründe temiz üretim
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
10 Demirçelik endüstrisinde temiz üretim
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
11 Çimento endüstrisinde temiz üretim
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
12 Gıda endüstrisinde temiz üretim
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
13 Yaşam döngüsü analizi
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
14 Endüstriyel Emisyonlar direktifi ve Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü direktifi
  Ön Hazırlık: P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 5
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Elektronik ortamdaki tüm ders notları CD olarak öğrencilere verilecektir.
Diğer Kaynaklar ? P. L. Bishop, Pollution Prevention: Fundamentals and Practice, McGraw Hill, New York, NY, 2000 ? H. M. Freeman, Industrial Pollution Prevention Handbook, McGraw Hill, New York, NY, 1995 ? T. E. Higgins, editor, Pollution Prevention Handbook, Lewis Publishers, Boca Raton, FL, 1995
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)