Ders Adı Atıksuların Arıtılması
Ders Kodu CEV-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Ayla Uysal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilgilerini kazandırmak 2) Evsel/kentsel nitelikli atıksuların arıtımında uygulanan prosesler ile ilgili detaylı bilgileri kazandırmak 3) Evsel/kentsel nitelikli atıksuları arıtmak için uygun proses seçim ve değerlendirmesini yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Evsel/kentsel nitelikli atıksuların özellikleri, ızgara, kum ve yağ tutucu, ön çöktürme, aktif çamur sistemi ve aktif çamur sistem modifikasyonları, azot ve fosfor gideren biyolojik arıtma süreçleri, damlatmalı filtre, dönen biyodiskler, mekanik havalandırmalı lagünler, stabilizasyon havuzları, yapay sulak alanlar, atıksu yönetimi ile ilgili yönetmelikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Evsel/kentsel atıksuların nicelik ve niteliklerinin tanıtılması, evsel/kentsel atıksuların arıtımında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin teorilerinin verilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Evsel/kentsel atıksuların nitelik ve nicelikleri
2 İnce ve kaba ızgaralar
3 Kum tutucu
4 Ön çöktürme havuzları
5 Biyolojik arıtmanın temel esasları ve teorisi
6 Aktif çamur süreci ve modifikasyonları
7 Azot gideren biyolojik arıtma sistemleri (Nitrifikasyon-denitrifikasyon sistemleri)
8 Fosfor gideren biyolojik arıtma süreçleri
9 Damlatmalı filtreler
10 Dönen biyodiskler
11 Mekanik havalandırmalı lagünler
12 Stabilizasyon havuzları
13 Yapay sulak alanlar
14 Atıksu yönetimi ile ilgili yönetmelikler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Metcalf & Eddy, (1995). Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, Third Edition, McGraw Hill, New York. 2. Rittman, B.E. and McCarty, P.L., (2001). Environmental Biotechnology: Principles and Applications, McGraw Hill, New York. 3. Muslu, Y., (1994). Atıksuların Arıtılması, İTÜ Çevre Müh. Bölümü, İstanbul. 4. Samsunlu, A., (2006). Atıksuların Arıtılması,Birsen Yayınevi, İstanbul. 5. Davis, M.L., (2015). Su ve Atıksu Mühendisliği, Tasarım Esasları ve Uygulamaları. Çeviri Editörü: İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. 6. Şekerdağ, N., (2016). Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi, Nobel Akademik Yayıncılık. 7. Toprak, H. (1996). Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)