Ders Adı Biyoenerji Kaynakları
Ders Kodu CEV-421
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bahar İKİZOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Enerji üretimi için biyokütle kaynaklarının kullanılmasının geliştirilmesi 2) Biyoenerji Kaynaklarının ekonomik açılardan değerlendirmelerin geliştirilmesi 3) Bioenerji Kaynaklarının enerji açısından değerlendirilmesinin geliştirilmesi 4) Bioenerji Kaynaklarının sistemler açısından değerlendirilmesinin geliştirilmesi 5) Dönüşüm teknolojilerin ve biyoenerji kaynakların etkilerinden yararlanılmasının kavratılması 6) Bioenerji kaynaklarının elde edilmesinde uygulamalarında temel laboratuvar beceri ve teknikleri çalışmalarını geliştirmek 7) Bilimsel içerikli sözlü ve yazılı materyallerin hazırlanması, düzenlenmesi uygulamalarının kavratılması 8) Ders ve laboratuar ödevlerini hazırlarken bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden yararlanması 9) Bioenerji Kaynaklarının diğer bilim dallarıyla ilgili temel bilimsel altyapısının geliştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Biyoenerjinin tanımı. Biyoenerji sistemlerinin teknik özellikleri. Biyoenerji kaynakları: hayvansal ve tarımsal organik atıklar, evsel katı atıklar, arıtma çamurları, endüstri tesisleri. Biyoenerji uygulama örnekleri. Biyoyakıt üretim teknolojileri: Biyodizel üretimi, biyogaz üretimi, biyoetanol üretimi. Biyoenerji tesislerinin ekonomisi (ilk yatırım ve işletme). Biyoenerji ve çevre. Biyoenerji mevzuatı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri küresel ısınma, iklim değişikliği, biyoenerji, biyoenerji dönüşüm teknolojileri ve enerji ormancılığı kavramını öğretmek
Dersin Amacı Biyoenerji Kaynakları dersinde; biyoenerji sistemlerinin kaynaktan nihai ürüne dönüşüm teknolojilerinin kavratılması, biyoenerji dönüşüm teknolojileri ve sistemleri ısı, güç, ve biyo-yakıtlar, yenilikçi döngüleri biyokütle entegre gazlaştırma kombine çevrim, biyokütle hava türbinleri, nemli hava türbinleri vb (gibi) biyokütle kaynakları olarak biyoenerji sistem performansının değerlendirilmesi ve ekonomik ve biyoenerji sistemleri çevresel değerlendirmesinin kavratılması amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş (Küresel ısınma ve iklim değişikliği)
2 Biyoenerjinin tanımı
3 Biyoenerji sistemlerinin teknik özellikleri.
4 Biyoenerji kaynakları: hayvansal ve tarımsal organik atıklar
5 Biyoenerji kaynakları: evsel katı atıklar
6 Biyoenerji kaynakları: arıtma çamurları, endüstri tesisleri.
7 Biyoenerji kaynakları: endüstri tesisleri
8 Biyoenerji uygulama örnekleri
9 Biyoyakıt üretim teknolojileri; biyodizel üretimi
10 Biyoyakıt üretim teknolojileri; biyogaz üretimi
11 Biyoyakıt üretim teknolojileri; biyoetanol üretimi.
12 Biyoenerji tesislerinin ekonomisi (ilk yatırım ve işletme).
13 Biyoenerji ve çevre
14 Biyoenerji mevzuatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 113    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Biyoenerji Kaynakları Ders notu 2019
Diğer Kaynaklar Biyoenerji Kaynakları Ders notu 2019
Materyal
Dökümanlar Biyoenerji Kaynakları Ders notu 2019
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)