Ders Adı Doğal Arıtma
Ders Kodu CEV-423
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Doğal Arıtma hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Diğer arıtma sistemlerine göre bu sistemin avantaj ve dezavantajlarını bilmek, Yapay sulak alan uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Yapay sulak alan ve doğal arıtma giderim mekanizmalarını bilmek, Güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğal Arıtma Giriş Doğal Arıtma Yöntemlerinin Avantajları ve Dezavantajları Atuksu Yönetimi ve Atıksu Yönetiminde Yaşanan Sorunlar Doğal Arıtma Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi Sulak Alan Sistemleri Yapay Sulak Alanlar Yapay Sulak Alanlarda Kirletici Giderim Mekanizmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Doğal arıtma sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, diğer arıtma sistemlerine göre bu sistemin avantajlarını ortaya koyabilmek, yapay sulak alan uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Arıtma sistemlerine genel bakış, doğal arıtma nedir, avantaj ve dezavantajları, kaç gruba ayrılır, yapay sulak alan uygulamalarına genel bakış, giderim mekanizmaları, doğal ve yapay sulak alan uygulamaları
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Doğal Arıtmaya Giriş
2 Doğal Arıtma Yöntemlerinin Avantajları ve Dezavantajları
3 Atıksu Yonetimi ve Atıksu Yonetiminde Yaşanan Başlıca Sorunlar
4 Doğal Arıtma Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi
5 Doğal Arıtma Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi
6 Doğal Arıtma Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi
7 Sulak Alan Sistemleri
8 Yapay Sulak Alanların Genel Değerlendirilmesi
9 Yapay Sulak Alanların Genel Değerlendirilmesi
10 Yapay Sulak Alanlarda Kirletici Giderim Mekanizmaları
11 Yapay Sulak Alanlarda Kirletici Giderim Mekanizmaları
12 Yapay Sulak Alanlarda Kirletici Giderim Mekanizmaları
13 Yapay Sulak Alan Uygulamaları
14 Yapay Sulak Alan Uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 2
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Diğer Kaynaklar Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Materyal
Dökümanlar Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Natural Systems for Waste Management and Treatment, Sherwood C.Reed, E.Joe Middlebrooks, Ronald W.Crities, McGraw Hill, 1988, USA. Process Design Manual for Land Treatment of Municipal Wastewater Treatment. US Environmental Protection Agency Center for Environmental Research Information Cincinnati, Ohio , 1981. Pescod, M.B. Wastewater Treatment and Use in Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1992 Donald, R.R. Handbook of Wastewater Reclamation
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)