Ders Adı Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
Ders Kodu CEV-425
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Bilgehan İlker HARMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ses, frekans, akustik nedir öğrenilmesi 2) Ses dalgası ve ses basıncı nasıl hesaplanır, insan sağlığına etkisi nedir 3) Gürültü düzeyleri ve buna bağlı oluşan kirlilik yükü hesabı 4) Oluşan gürültü kirliliği tipleri 5) Farklı gürültü kaynaklarının incelenmesi ( trafik kaynaklı, inşaat kaynaklı, endüstiryel kaynaklı gibi) 6) Gürülrü kirliliğine karşı çevre mühendisliğinde alınan önlem teknolojileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel ses bilgisi ve teorik esaslar. Sesin yayılması gürültünün insanlar üzerindeki etkileri,değerlendirilmesi ve yönetmelikler. Gürültü ölçüm sistemleri. Mikrofonlar, mikrofon seçimi ve kalibrasyon. Endüstriyel gürültü ölçüm teknikleri ve ilgili uluslararası standartlar. Endüstriyel gürültü kaynaklarının ses gücü düzeyleri. Endüstriyel gürültü kontrolu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gürültü kaynakları incelenmesi, kontrol yöntemleri , önlem teknolojisi,çözümlü örneklerle inceleme ve yönetmeliklerle kıyaslama
Dersin Amacı Gürültü kaynakları incelenmesi, kontrol yöntemleri , önlem teknolojisi,çözümlü örneklerle inceleme ve yönetmeliklerle kıyaslama
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel ses bilgisi
  Ön Hazırlık: Ders Notları
2 Gürültünün fiziksel özellikleri (kuvvet, enerji yoğunluğu, şiddet)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
3 Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisi
  Ön Hazırlık: Ders Notları
4 Gürültü denetim ölçütleri ve gürültü ölçümleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
5 Gürültü indeksleri, gürültü seviyeleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
6 Toplumda gürültü tesiri ve sırlama kriterleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
7 Endüstriyel gürültü kaynaklarında ses gücü deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
8 Trafik ve inşaat kaynaklı gürültü önlemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
9 Planlama ve bakım ile gürültü kontrolü
  Ön Hazırlık: Ders Notları
10 Malzemelerin ses iletim kayıpları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
11 Kaynak ortamı ve bariyerlerde gürültü kontrolü
  Ön Hazırlık: Ders Notları
12 Ses yutucu malzeme kullanılarak ve hava kanallarıyla gürültü kontrolü
  Ön Hazırlık: Ders Notları
13 Susturucu ve koruyucularla gürültü kontrolü, akışkan yataklı gürültü sorunları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
14 Gürültü kontrol yönetmeliğinin incelenmesi ve sınır değerler
  Ön Hazırlık: Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 2
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 2
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 2
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 2
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 2
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 2
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Elektronik ortamdaki tüm ders notları CD olarak öğrencilere verilecektir.
Diğer Kaynaklar Elektronik ortamdaki tüm ders notları CD olarak öğrencilere verilecektir.
Materyal
Dökümanlar Elektronik ortamdaki tüm ders notları CD olarak öğrencilere verilecektir.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)