Ders Adı Arıtma Çamurları
Ders Kodu CEV-428
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olma 2) Arıtma çamurlarında stabilizasyon amacını ve yöntemlerini bilme, sonuçları değerlendirebilme 3) Çamurların özelliklerini tespit edilmesinde kullanılan analiz yöntemlerini bilme ve uygulayabilme 4) Arıtma çamurları hakkında yasal düzenlemeleri bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arıtma tesislerinde oluşan çamurlar ve kaynakları. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Çamur miktarının hesaplanması. Çamur stabilizasyon yöntemleri. Çamur yoğunlaştırma ve yoğunlaştırıcılar. Çamur susuzlaştırma işlemleri: doğal susuzlaştırma ve mekanik susuzlaştırma. Nihai bertaraf yöntemleri. Çamurun araziye verilmesi ve tarımda kullanımı. Arıtma çamurları konusunda yasal mevzuat.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Arıtma çamurlarının özelliklerini tanıtmak ve bertaraf yöntemlerini hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Arıtma çamurunun tanımı ve kaynakları
2 Arıtma çamurlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
3 Arıtma çamurlarının özelliğinin belirlenmesinde yapılan laboratuar analizleri
4 Arıtma çamurlarına uygulanan stabilizasyon yöntemleri
5 Çamur yoğunlaştırma ve yoğunlaştırıcılar
6 Çamur susuzlaştırma işlemleri
7 Arıtma çamurlarının düzenli depolama alanlarında bertarafı
8 Arıtma çamurlarının kurutulmasında kullanılan yöntem ve teknolojiler
9 Solar kurutma sistemleri
10 Arıtma çamurlarının arazide bertaraf alternatifleri, avantajları ve kısıtlayıcı faktörler
11 Anaerobik ve aerobik çamur çürüme
12 Termal Yöntemler
13 Türkiye’de ve dünyada arıtma çamurlarının bertarafı
14 Arıtma çamurları konusunda yasal mevzuat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Filibeli, A., (1996), “Arıtma Çamurlarının İşlenmesi”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir. 2- Spinosa, L., Vesilind, P.A., Sludge into Biosolids, IWA publishing,2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)