Ders Adı Mesleki Bilgisayar Programları
Ders Kodu CEV-429
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Erhan ŞENER
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgisayar programlama temel kavramlarının öğrenilmesi Çevre mühendisliğinde kullanılan bilgisayar programlarını öğrenmek Bilgisayar programlarının önemini kavramak Basit programların yazılması ileriye dönük programlama yeteneği kazandırılması ileriye dönük programlama yeteneği kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Coğrafi Bilgi Sistemlerinde en yaygın kullanılan ArcGIS yazılımında problemlere yaklaşım şekli, algoritmalarının hazırlanması, akış diyagramlarının çıkarılması, veritabanı kullanımı ve tematik haritaların hazırlanarak, konumsal analizlerin yapılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevre Mühendisliğinde kullanılan bilgisayar programlarını tanıtılarak mühendislik uygulamalarını yapabilmek
Dersin Amacı Çevre Mühendisliğinde kullanılan bilgisayar programlarının tanıtımı ve mühendislik uygulamaları
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Problem Çözümü İlke ve Evreleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Algoritma ve Akis Şemaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Programlama Ortamının Kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Kod Yazım Kuralları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Değişkenler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Kontrol Deyimleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Program yazılımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Program yazılımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Program yazılımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Ara sınav
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Döngüler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Diziler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Alt Programlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Grafik
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 2
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 1
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğr.Gör.Erhan ŞENER'e ait CBS Notları
Diğer Kaynaklar Öğr.Gör.Erhan ŞENER'e ait CBS Notları
Materyal
Dökümanlar Öğr.Gör.Erhan ŞENER'e ait CBS Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)