Ders Adı Arıtma Tesisi İşletimi
Ders Kodu CEV-430
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Ayla UYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Atıksu arıtma tesislerinin işletimi ve korunması ile ilgi bilgiler verir. 2) Arıtma tesisi operatörlerinin rol ve sorumluluklarını içeren bilgi verir. 3) Atıksu arıtma tesisinde kullanılan ekipman ve prosesler hakkında detaylı bilgi verir. 4) Terfi merkezi, debi ölçümü, ızgara, kum tutucu, çöktürme havuzu, damlatmalı filtre, dönen biyolojik reaktör, aktif çamur havuzu, lagünler, çamur yoğunlaştırıcılar, anaerobik çürütücü, çamur susuzlaştırma arıtma ünitelerinin işletimi ve korunması ile ilgili bilgiler verir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Atıksulardan numune alma ve kontrolü; Atıksuların özellikleri; Arıtma kademeleri; Arıtma üniteleri; Izgaralarda, kum tutucularda, çöktürme havuzlarında, damlatmalı filtrelerde, dönen biyolojik reaktörlerde, aktif çamur havuzlarında, lagünlerde, terfi merkezlerinde, çamur yoğunlaştırıcıda, anaerobik çürütücüde ve çamur susuzlaştırıcıda karşılaşılan işletme problemleri ve çözüm yolları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Arıtma tesislerini tanıtmak ve işletim problemleri ve çözüm önerilerini tartışmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Atıksulardan numune alma ve kontrolü.
2 Atıksuların özellikleri. Arıtma kademeleri.
3 Terfi merkezleri
4 Izgara
5 Kum tutucu
6 Çöktürme havuzu
7 Damlatmalı filtre
8 Aktif çamur
9 Biyodisk
10 Lagünler
11 Stabilizasyon havuzları
12 Yoğunlaştırıcı
13 Anaerobik çürütücü
14 Susuzlaştırıcı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 5
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı (Editör. Prof. Dr. Dincer Topacık), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Genel Müdürlüğü. 2) Toprak, H., Atıksu arıtma tesisleri Tasarım Esasları, Cilt 1 ve 2, DEÜ, Müh.Fak., İzmir 3) Toprak, H., Aktif Çamur Sürecinin İletilmesi, DEÜ, Müh.Fak., İzmir
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)