Ders Adı Hava Kirliliği Kontrolü
Ders Kodu CEV-431
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Sema Yurdakul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Oluşacak emisyonları ve konsantrasyonlarını hesaplamak Gazları arıtacak sistemlerin tasarımı Tozları arıtacak sistemlerin tasarımı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hava kirleticileri, tanım ve özellikleri, Emisyon-İmisyon kavramı, Emisyon envanteri kavramı, Endüstriyel hava kirletici emisyonları, Çeşitli endüstrilerden kaynaklanan hava kirletici emisyonları, Emisyon kontrolü kavramı, Gaz emisyon kontrolü, Partikül madde emisyon kontrolü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kaynaklarından salınan emisyonların konsantrasyonlarını hesaplayabilmek, Hava kirleticilerin kontrolü için sistemler tasarlayabilmek, Tasarlanan sistemlerin işletmelerini gerçekleştirebilmek.
Dersin Amacı Atmosferi kirleten emisyonların nasıl kontrol altına alınacağının anlaşılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hava kirliliği kontrolüne giriş
2 Hava kirleticileri, tanım ve özellikleri
3 Emisyon envanteri
4 Çeşitli endüstrilerden kaynaklanan hava kirletici emisyonları
5 Emisyon kontrolü kavramı
6 Emisyon kontrolünde kullanılan temel işlemler
7 Emisyon kontrolünde kullanılan temel işlemler
8 Emisyon kontrolünde kullanılan temel işlemler
9 Gaz emisyonların kontrolü
10 Gaz emisyonların kontrolü
11 Toz emisyonların kontrolü
12 Toz emisyonların kontrolü
13 Hava kirliliği ile ilgili yönetmelikleri
14 Hava kirliliği ile ilgili yönetmelikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 4 16
Sunum 4 2 8
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 2 4
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Müezzinoğlu A. Hava Kirliliği ve Kontrolünün Esasları, DEÜ, 1987, İzmir, Türkiye 2. Joseph G. T., Beachler D. S. APTI Course 415 Control Of Gaseous Emissions Student Manual, EPA, EPA 450/2-81-005, 1981, USA.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)