Ders Adı Katı Atık Tesislerinin İşletimi
Ders Kodu CEV-434
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Katı atık bertaraf tesislerini tanıma Katı atık tesislerinin tekniğine uygun işletilmesi Personel eğitimi ve iş güvenliği tedbirleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Katı atık depolama tesisleri, kullanılan ekipmanlar, depolamada oluşan sızıntı suyu yönetimi, depolama gazının toplanması ve kontrolü, kompost tesislerinin işletilmesi, tıbbi atık yakma tesislerinin işletilmesi, katı atık yakma tesislerinin işletilmesi, geri kazanım tesislerinin işletilmesi, aktarma istasyonlarının işletilmesi, personel eğitimi, iş güvenliği tedbirleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Katı atık bertaraf tesislerinin işletilmesi konusunda bilgilendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Katı atık tesislerine genel bir bakış
2 Aktarma merkezlerinin işletilmesi
3 Geri kazanım tesislerinin işletilmesi
4 Katı atık depolama tesislerinin işletimi, kullanılan ekipmanlar
5 Depolamada oluşan sızıntı suyu yönetimi, izleme kuyuları
6 Depolama gazının toplanması ve kontrolü.
7 Kompost tesislerinin işletilmesi, proses izleme ve kontrol çalışmaları
8 Kompost tesislerinin işletilmesi, proses izleme ve kontrol çalışmaları
9 Yakma tesislerinin işletilmesi, tıbbi atık ve katı atık yakma tesisleri
10 Katı atık işletme tesislerinde iş güvenliği tedbirleri ve personel eğitimi
11 Katı atık tesisleri ile ilgili mevzuatın incelenmesi
12 Katı atık tesisleri ile ilgili mevzuatın incelenmesi
13 Katı atık tesislerinden işletimine Türkiye’den örnekleri
14 Katı atık tesislerinden işletimine dünyadan örnekler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. A., “Integrated Solid Waste Management”, McGraw Hill International Editions, 1993. 2. Epstein E.,"The Science of Composting" Technomic Publishing Co. Inc., 1997 3. Katı atıklar, Prof. Dr. Ertuğrul Erdin. Dokuz eylül yayınları 4. Atıksu Arıtma çamuru ve katı atık kompost örneklerinin analiz yöntemleri Prof. Dr. Günay Kocasoy Boğaziçi Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)