Ders Adı Su ve Atıksu Arıtımında Oksidasyon Prosesleri
Ders Kodu CEV-435
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Şehnaz Şule KAPLAN BEKAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Oksidasyon proseslerinin mekanizmasını kavramak. 2)Farklı su/atıksu kaynakları için hedeflenen çıkış standartları sağlayacak uygun oksidasyon proses ve/veya proseslerin seçmek ve alternatifleri belirlemek. 3) Oksidasyon proseslerin arıtma tesislerinde hangi şartlarda/akım şemasında uygulanacağını kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kimyasal Oksidasyon, Elektrod Potansiyelleri, Oksijen ile Kimyasal Oksidasyon, Ozon ile Kimyasal Oksidasyon, Permanganat İle Kimyasal Oksidasyon, Siyanür Oksidasyonu, Dezenfeksiyon, Su ve atıksu arıtımında uygulamar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su ve atıksu arıtımda oksidasyon prosesleri öğrenmek
Dersin Amacı Oksidasyon bazlı arıtma yöntemleri; oksidasyonun temel esasları, su ve atıksu arıtımında oksidasyon uygulamaları
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Oksidasyon /Redüksiyon Reksiyonları
2 Termodinamik Yönden Oksidasyon Reaksiyonları
3 Elektrot Potansiyelleri
4 Oksidasyon prosesi seçimi
5 Oksidasyon prosesi seçimi
6 Oksidasyon prosesi seçimi
7 Dezenfeksiyon
8 Dezenfeksiyon
9 İçme Suyu Arıtımında Oksidasyon Uygulamaları
10 İçme Suyu Arıtımında Oksidasyon Uygulamaları
11 Atıksu Arıtımında Oksidasyon Uygulamaları
12 Atıksu Arıtımında Oksidasyon Uygulamaları
13 Atıksu Arıtımında Oksidasyon Uygulamaları
14 İleri Oksidasyon ve uygulama alanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 2
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 3
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 0
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 0
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 0
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 0
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 14 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)