Ders Adı Katı Atıkların Geri Kazanımı
Ders Kodu CEV-436
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mehmet Beyhan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Katı atıkların evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynakları hakkında bilgi edinmek Katı atıkların planlanmasında geri kazanma ihtiyacını ortaya koymak Geri kazanım yöntem ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Katı atık geri kazanımı ve yönetimi ile ilgili temel kavramlara, karşılaşılan sorunlara çözüm bulmaya ve alternatif yöntemlere değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Katı atıkların geri kazanım potansiyellerinin anlaşılması. Geri kazanım sayesinde elde edeceğimiz kazançların anlaşılması. Etkili geri kazanım için uygulanabilecek yöntemlerin anlaşılması.
Dersin Amacı Katı atıkların bir enerji kaynağı ve ekonomik değer olduğunun anlaşılması ve bunun en uygun şekilde değerlendirilmesi bilincinin öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Katı atıkların geçmiş ve günümüzdeki durumu, katı atık ve geri kazanmanın tanımı.
2 Katı atık tür ve özellikleri. Evsel ve endüstriyel katı atıklar.
3 Katı Atıkların Geri Kazanılması
4 Geri Kazanımın Ön Koşulları: Toplama, Ayırma
5 Toplama ve ayırma sistemlerinin incelenmesi
6 Geri kazanım ekonomisi ve enerji tasarrufu
7 Değişik Ülkelerde Geri Kazanılabilir Atıkların Durumu
8 AB Ülkelerinde geri kazanım uygulamaları
9 Türkiye’deki geri kazanım uygulamaları
10 Geri kazanım ile ilgili hukuki durumlar
11 Ambalaj atıkları ve atık yağlar
12 Elektrikli ve elektronik atıklar ile inşaat ve hafriyat atıkları
13 Hurda araçlar ve lastikleri ile pil ve atık aküler
14 Geri kazanım tesisleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 3
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notları- Doç. Dr. Mehmet Beyhan
Diğer Kaynaklar Integrated Solid Waste Management, Engineering Principles and Management Issue, George Tchobanoglous, Hilary Theisen, Samuel A. Vigil, Mc Graw-Hill, Inc., 1993, Singapore Isparta Evsel ve Ticari Katı Atıklarından Geri Kazanılabilir Maddelerin Potansiyelinin Araştırılması, Mehmet Beyhan, 1997. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)