Ders Adı İş Hayatı İçin Yabancı Dil
Ders Kodu CEV-438
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin; - özgeçmiş, iş başvuru mektubu, sipariş, şikayet, bilgi mektubu gibi iş yazışmalarında bilgi sahibi olması - iş görüşmelerinde deneyim kazanması - iş hayatında kullanılan terimlerde yetkin olması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mesleki yazışmalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencileri; - uygun formatta iş mektupları ile İş İngilizcesi yazma becerileri konusunda geliştirmek - iş görüşmelerinde sıklıkla karşılaşılan soruları inceleyerek iş başvuru görüşmelerine hazırlamak - özgeçmiş yazma için hazırlamak - mesleki alanda kelime bilgilerini arttıracak seviyeye ulaştırmak
Dersin Amacı Öğrencileri; - uygun formatta iş mektupları ile İş İngilizcesi yazma becerileri konusunda geliştirmek - iş görüşmelerinde sıklıkla karşılaşılan soruları inceleyerek iş başvuru görüşmelerine hazırlamak - özgeçmiş yazma için hazırlamak - mesleki alanda kelime bilgilerini arttıracak seviyeye ulaştırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Introduction to the Course Content and Requirements
2 Cv writing : Layout and the Necessary Information
3 Cv writing : Assessment of Curriculum Vitaes (deadline) / Finding Job Ads
4 Cover letter writing (key points)
5 Assessment of cover letters (deadline) / Layout of a business letter
6 Letter of intent - Statement of purpose letters / Letter of request
7 Assessment of letters / Sample business letters / Fax messages
8 Assessment of letters (deadline ) / Sample business letters / Fax messages
9 Business Interviews : Frequently Asked Questions
10 Business Interviews : Frequently Asked Questions
11 Role-play activity on business interviews (assessment )
12 Role-play activity on business interviews (assessment )
13 Role-play activity on business interviews (assessment )
14 Role-play activity on business interviews (assessment )
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 1
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 2
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 2
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 2
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 4 4 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Akar, N. Z. , Özkan Y., & Tarhan, Ş. (2005) Language & Communication Skills after Graduation. Ankara: METU.
Diğer Kaynaklar Öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)