Ders Adı İleri Temel İşlemler II
Ders Kodu CEV-439
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Hasan KÖSEOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İleri temel işlemlerin çevresel ve ekonomik öneminin öğrenilmesi İleri temel işlemlere kavramsal düzeyde hakimiyet sağlanması İleri temel işlemlerin temel özelliklerinin kavranması İleri temel işlemlerin konvansiyonel temel işlemler yöntemleri ile karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajların kavranması İleri temel işlem prosesleri arasında temel maliyet analizlerinin yapılabilmesi İleri temel işlem prosesleri için doğru teknoloji seçiminin yapılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İleri Temel İşlemlere Giriş – İleri Temel İşlemlerin Çevresel Önemi – Desalinasyon Prosesleri (Termal) –Desalinasyon Prosesleri (Membran)– Ultrasonik Teknik – Ultrasonik Arıtma – Sementasyon – İyon Değişimi Prensipleri – İyon Değiştirme ile Arıtma – UV Uygulamaları - Biyo-taklit Malzemeler – Biyo-kalıp Malzemeler - Taşınabilir Su Arıtımı Teknikleri– Genel Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefleri aşağıda ana başlıklar halinde verilen olguların lisans düzeyde öğretim gören çevre mühendisliği öğrencilerine özümsetilmesidir: İleri temel işlemler proseslerinin tanıtılması İleri temel işlemler proseslerinin teorik temellerinin aktarılması İleri temel işlemler proseslerinin avantajlarının öğrenilmesi İleri temel işlemler proseslerinin dezavantajlarının öğrenilmesi Pilot ve gerçek ölçekli tesis örnekleri ile bu arıtma felsefesinin pratikteki uygulamalarının örneklendirilmesi Sayısal problem çözümleri ile ileri temel işlemler proseslerinde analitik yaklaşımın kazandırılması
Dersin Amacı Dersin temel amacı önceki sınıflarda alınan temel işlemler dersleri ile bağlantılı olan yenilikçi arıtma yöntemlerinin öğretilmesidir. Günümüzde konvansiyonel temel işlemler operasyonları haricinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir dizi arıtım metodu mevcuttur. Bu yöntemlerin içeriğinin, teorik temellerinin ve uygulama esasları ile uygulama örneklerinin aktarılması yoluyla son sınıf çevre mühendisliği öğrencilerine üst düzeyde ileri temel işlemler hakimiyetinin lisans düzeyinde sağlanması hedeflenmektedir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İleri Temel İşlemlere Giriş
  Ön Hazırlık: Yok
2 İleri Temel İşlemlerin Çevresel Önemi
  Ön Hazırlık: Yok
3 Desalinasyon Prosesleri (Termal)
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
4 Desalinasyon Prosesleri (Membran)
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
5 Ultrasonik Teknik
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
6 Ultrasonik Arıtma
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
7 Sementasyon
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
8 İyon Değişimi Prensipleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
9 İyon Değiştirme ile Arıtma
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
10 UV Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
11 Biyo-taklit Malzemeler
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
12 Biyo-kalıp Malzemeler
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
13 Taşınabilir Su Arıtımı Teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili derleme makale okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Yok
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 10
Ödev 1 0
Devam 14 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Sunum 14 1 14
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Seçili elektronik ders materyali öğrenciler ile paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)