Ders Adı Temiz Enerji
Ders Kodu CEV-442
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 13-Emrah Öztürk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Enerji ve doğa konularını tanımlar Enerji çeşitlerini sınıflandırır. Fosil enerji kaynaklarını açıklar. Fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunlarını bilir, kaynaklarını sorgular Yenilenebilir enerji kaynaklarını tartışır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kulllanım alanlarına karar verir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji, atmosfer kirliliği, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları, yenilebilir enerji kaynakları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enerji, atmosfer kirliliği, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları, yenilebilir enerji kaynakları hakkında bilgi ve beceriler kazanmak
Dersin Amacı Ülkelerin gelişmişlik ölçütü olan enerji talebi ve arzı ve bu süreçte oluşan çevre sorunlarının öğretilmesi, bunlara çözüm yaklaşımlarından en önemlisi olan alternatif enerji kaynaklarının belirlenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Enerji, tanımı, enerji kullanımının temel prensipleri ve tarihçesi, enerji çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Enerji ve doğa.
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Fosil en. kayn.ve atm. kirliliği,fosil en. kayn.
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Yenilebilir enerji kaynakları.
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Güneş en. kullanımı ve tarihi, güneş radyasyonunun temelleri.
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Güneş enerjisi teknolojileri
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Rüzgar enerjisinin prensipleri, rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri.
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Jeotermal enerji.
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Biokütle enerjisi.
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Biokütle enerjisi.
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Su enerjisi (hidroelektrik).
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Dalga ve gel-git enerjisi.
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Hidrojen Enerjisi ve Geleceği
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ders notları
Diğer Kaynaklar [1] Şen, Zekai; Temiz Enerji ve Kaynakları Su Vakfı Yayınları, Işıkoğlu Matbaası, İstanbul, 2002 2] Bulunden,,J.,Sarre, P., Energy Resources and Environment The Open University, London, 1996. [3] Wilson ,R. E., Lissaman, P.B.S. Applied Aerodynamics of Wind Power Machines , Oregon State University Report, 1974 [4] Türkiye nin Çevre Problemleri, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Önder Matbaası, Ankara, 1998
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)