Ders Adı Desalinasyon Prosesleri
Ders Kodu CEV-444
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Hasan KÖSEOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel desalinasyon teknolojilerine kavramsal düzeyde hakimiyet Temel maliyet karşılaştırmalarını yapabilmek Doğru proses seçimi yapabilmek Çeşitli proses problemlerine çözüm önerileri getirebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Desalinasyona Giriş – Ham Su Kaynakları – Su Kimyası – MED – MSF – VC – EDR – Genel Membran Prosesleri - RO – NF – Ön Arıtma – Son Arıtma – Konsantre Yönetimi – Çevresel Hususlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel desalinasyon teknolojilerinin anlaşılması Desalinasyon proseslerinin problemlerinin anlaşılması Desalinasyon teknolojilerinin maliyet kıyaslamalarının anlaşılması Desalinasyon teknolojilerinin avantaj/dezavantajlarının anlaşılması Desalinasyon teknolojilerinin çevresel hususlarının anlaşılması Desalinasyon teknolojilerinin uygulama prensiplerinin anlaşılması
Dersin Amacı Dersin ana amacı günümüzde yoğun olarak kullanılan desalinasyon teknolojilerinin tanıtılmasıdır. Bu kapsamda, mevcut desalinasyon teknolojileri, mühendislik limitasyonları, maliyetler, çevresel faktörler ve uygulama prensipleri aktarılmaktadır. Sonuç olarak, desalinasyon teknolojilerine kavramsal düzeyde hakim olunması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Desalinasyona Giriş
  Ön Hazırlık: Yok
2 Ham Su Kaynakları
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
3 Su Kimyası
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
4 MED
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
5 MSF
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
6 VC
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
7 EDR
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
8 Genel Membran Prosesleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
9 RO
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
10 NF
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
11 Ön arıtma
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
12 Son arıtma
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
13 Konsantre Yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
14 Çevresel Hususlar
  Ön Hazırlık: Ders kitabından okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Desalting Handbook for Planners. US Dept. of the Interior Bureau of Reclamation, 2003
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)