Ders Adı Çevre ve Enerji
Ders Kodu CEV-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Enerji kaynaklarını, türlerini sınıflandırır, oluşumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini tanımlar. Atmosferin yapısı ile yanma ürünleri arasındaki etkileşimleri tanımlar. Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliğini önlemek için gerekli tesis ve teknikleri seçebilir. Nükleer santraller ve nükleer atık depolama ile ilgili sorunları tanımlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerini ve kullanılabilirliğini açıklar. Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini tanımlar ve seçebilir. Dünyada ve ülkemizde enerji politikaları ile ilgili değerlendirme yapabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yanma ürünleri, hava kirliliği, küresel ısınma, nükleer enerji, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyolojik yakıt, enerji tasarrufu, enerji politikaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enerji ihtiyacı ve enerji üretim metotlarını detaylı bir şekilde bilmek, Enerji üretiminden kaynaklanan çevresel olumsuzlukları kavramak, Oluşan çevresel olumsuzlukların gelecekte yaratacağı problemleri kavrayabilmek, Temiz enerji kavramını anlayabilmek, Temiz enerjinin avantajlarını anlayabilmek
Dersin Amacı CEV-802 Çevre ve Enerji dersinde öğrencilere, enerji üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini öğreterek, çevreye duyarlı ve enerji etkin sistem ve süreçleri tercih etme bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Enerji kaynaklarının türleri: Fosil yakıtların oluşumu, yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları
2 Fosil yakıtların üretimi ve kullanımı, tarihsel gelişme, yakıtlar ve yanma
3 Atmosferin yapısı ve yanma ürünlerinin etkileri. Küresel ısınma: Karbondioksit, su buharı ve sera etkisi ilişkileri.
4 Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliği: Önlemler, tesis ve teknikler. Gaz ve sıvı yakıtların motorlarda yanması; taşıt kaynaklı kirleticilerin çevresel etkileri ve önlemler.
5 Nükleer yakıt üretiminin çevreye etkileri. Nükleer santral işletmeleri ve nükleer atık depolama sorunları.
6 Doğal kaynaklar: Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve kullanılabilirliği.
7 Hidroelektrik enerji: hidroelektrik enerjinin kullanılabilirliği ve çevreye etkileri.
8 Güneş enerjisi sistemleri, ısıl ve foto elektrik kullanımı.
9 Rüzgâr enerjisinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri.
10 Dalga enerjisinin kullanılabilirliği. Jeotermal enerjinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri.
11 Karbondioksit bilançosu sıfır olan biyolojik yakıtların (biyokütle) üretim teknikleri.
12 Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu: Yöntemlerin uygulanabilirliği ve tasarruf potansiyelleri.
13 Dünyada ve Türkiye’de enerji kaynakları: Enerji üretim ve tüketimi
14 Dünyada ve Türkiye’de enerji politikaları: Enerji ile ilgili ulusal yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu CEV-802 Çevre ve Enerji ders notları PowerPoint sunuları ve video gösterimlerinden oluşacaktır.
Diğer Kaynaklar 1. Introduction to energy and the environment, Liu, Paul Ih-Fei, Van Nostrand Reinhold, 1993 2. Energy, the environment and climate change, Hodgson P. E., Imperial College Press, 2010 3. Energy resources and environment, John Blunden, Alan Reddist, Hodder & Stoughton, 1996 4. Power generation and the environment, L. E. J. Roberts, Oxford University Press, 1990 5. The Environmental management of low-grade fuels, Earthscan Publications Ltd., 1996 6. Renewable energy power for a sustainable future, Godfrey Boyle, Oxford University Press, 1996 7. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2007
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)