Ders Adı Bilgisayar Programlama I
Ders Kodu ENM-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Recep ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları - Karşılaştığı bir problemin bilgisayarda nasıl çözülebileceği ile ilgili algoritma geliştirebilir - C# dili ile koşul yapısı içeren kodlar yazabilir - C# dili ile döngü yapısı içeren kodlar yazabilir - C# dili ile dizi işlemleri içeren kodlar yazabilir - C# dili ile altprogram ve yapısal programlama yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayarlar ile problem çözme, algoritma, program ve programlama dilleri kavramlar. Algoritma tasarımı, algoritmanın ifade edilmesi. Veri, temel veri tipleri, değişkenler, ifadeler, yapısal programlama. Karar verme ve seçme yapıları. Döngü yapıları. Altprogramlar, yerel ve genel değişkenler, değere göre ve referansa göre çağırma, özyineleme. Tek boyutlu diziler. Dizilerde Arama ve sıralama algoritmaları. Çok boyutlu diziler. Karakter ve metin kavramları, temel metin işlemleri. Örnek kodlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri - Problemin çözümü için gereken algoritmayı tasarlayabilmek - Problemin kodlanabilmesi için gereken yöntemi seçebilmek - Problem çözümünü akış diyagramı ile ifade edeilmek - Program yazma aracını kullanabilmek - c# dili ile program kodlayabilmek
Dersin Amacı Öğrencilerin algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olmasını ve karşılaştığı problemleri çözmek için algoritma tasarlayabilme ve gerekli bilgisayar kodlarını yazabilme yeteneği kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgisayar nedir? Problemleri nasıl çözer? Algoritma nedir
2 Adım adım işleyerek çözülen algoritma örnekleri
3 Koşul yapısı ile çözülen algoritma örnekleri
4 Matematiksel ve mantıksal işlemelerin kodlanması
5 Matematiksel ve mantıksal işlemelerin kodlanması
6 C#’ a giriş ve IDE nin tanıtılması
7 Döngü yapıları içeren kodların yazılması
8 Koşul yapıları içeren kodların yazılması
9 Matematiksel bazı fonksiyonların programlanması, 1. Dereden, 2. Dereceden denklemlerin kodlanması
10 Dizi kavramı ve dizi işlemleri
11 Dizi üzerinde sırlama ve arama işlemleri
12 Alt yordam kavramı ve yapısal programlama
13 Değişkenlerin yaşam alanları yerel ve genel değişkenler
14 Özyinelemeli fonksiyonlar ve örnek kodlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 0
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 5
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 4
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 0
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 0
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 0
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu - Öğretim elemanı notları - Algan, S., Her Yönüyle C#, Pusula Yayınları, 2016. - Aktaş, V., Her Yönüyle C# 6.0, Kodlab, 2014.
Diğer Kaynaklar - Öğretim elemanı notları - Algan, S., Her Yönüyle C#, Pusula Yayınları, 2016. - Aktaş, V., Her Yönüyle C# 6.0, Kodlab, 2014.
Materyal
Dökümanlar - Öğretim elemanı notları - Algan, S., Her Yönüyle C#, Pusula Yayınları, 2016. - Aktaş, V., Her Yönüyle C# 6.0, Kodlab, 2014.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)