Ders Adı Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Ders Kodu ENM-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları - Çizim için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi - İş parçalarının görünüşlerini elde etmek için izdüşüm yöntemlerini tanımlama ve uygulama becerisi - Karmaşık yapıdaki çeşitli iş parçalarını üç boyutlu modelleme becerisi - Üretim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bilişim teknolojileri hakkında farkındalık - Öğrenci teknik resim yeteneği kazanacaktır - Öğrenci ürün tasarım teknikleri temel bilgisini edinecektir - Öğrenci ürün tasarlayabilecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği - Çizim Araçları ve Kullanımı - Geometrik Çizimler - Görünüş ve Perspektif Resimlerin çizilmesi - Kesitli Görünüşler - Ölçülendirme Prensipleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri - İmal edilecek ürünler için imalat resimlerini çizmeyi, çizilmiş resimleri anlamayı ve değerlendirmeyi öğretmek - Öğrenci Bilgisayar Destekli mühendislik yazılımı kullanabilme yeteneğini arttıracaktır
Dersin Amacı - Üç boyutlu düşünmeyi sağlayarak çeşitli iş parçaları için perspektif ve görünüş oluşturma, boyutlandırma ve imal edilecek bir ürünü gözde canlandırma becerisi kazandırmak - Öğrencilere Bilgisayar Destekli çizimler hazırlayabilme kabiliyeti kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknik Resimde Çizim Araçları, Standart Yazı ve Çizgiler
2 Teknik Resimde Geometrik Çizimler
3 Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespiti
4 Tek görünüşle, iki görünüşle ve üç görünüşle ifade edilen parçalar
5 Üç görünüşle ifade edilen parçaların çizim uygulamaları
6 Dönem Arası Sınavı -------
7 Ölçülendirme kuralları, ölçülendirme uygulamaları
8 Perspektif resimin önemi İzometrik perspektife ilişkin çizimlerin yapılması
9 Eğik perspektif Eğik perspektife ilişkin örnek çizim yapılması Eğik perspektifte silindirik kısımların çizimi. Perspektif tiplerine ilişkin çizimlerin yapılması
10 Kesit alma ve kuralları, tam kesit, yarım kesit çizimleri, Kademeli kesit, kısmi kesit, döndürülmüş kesit çizimleri
11 Makine parçalarının gerekli görünüşleri çıkarılarak üzerine ölçülerin konulma uygulamaları. Yüzey pürüzlülüğü ve yüzey işleme işaretleri. Toleranslar ve toleransların resim üzerinde gösterilmesi
12 Bilgisayar Destekli Çizime giriş
13 Bilgisayar Destekli Çizim yazılımındaki Çizim komutları
14 Dönem Sonu Sınavı -----
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 3
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 3
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 2
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 3
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 3
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 8 4 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Türkdemir, K., (2004), Teknik Resim Cilt 1-2, A4 Uygulama Kitabı,Denizli,
Diğer Kaynaklar Türkdemir, K., (2004), Teknik Resim Cilt 1-2, A4 Uygulama Kitabı,Denizli,
Materyal
Dökümanlar Türkdemir, K., (2004), Teknik Resim Cilt 1-2, A4 Uygulama Kitabı,Denizli,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)