Ders Adı İstatistik II
Ders Kodu ENM-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Gültekin Özdemir
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel olasılık kavramları. Küme teorisi. Rastsal değişkenler. Kesikli sürekli olasılık dağılımları. Beklenen değer. Momentler. Moment üreten fonksiyonlar. Bileşik olasılık dağılımları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Olasılık kuramına ve temel istatistiksel örnekleme yöntemlerine giriş
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanımsal istatistik
2 Tanımsal istatistik
3 Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
4 Grafikler ve frekans dağılımı
5 Örnekleme ve tahmin etme
6 Nokta ve aralık tahminleri
7 Nokta ve aralık tahminleri
8 İstatistiksel karar vermenin ilkeleri ve hipotez testleri
9 Ortalamalar, oranlar ve varyanslar için testler
10 Ortalamalar, oranlar ve varyanslar için testler
11 Ki-kare testleri
12 Parametrik olmayan testler
13 Varyans Analizi
14 Regresyon ve Korelasyon
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 3
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 5
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 2
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 1
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 2
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 12 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu - Öğretim Üyesi Notları - Milton, J.S., Arnold, J.C., Introduction to Probability and Statistics: Principles and Applications for Engineering and the Computing Sciences, McGraw-Hill, 1995. - Barnes, J.W., Statistical Analysis for Engineers and Scientists: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 1994. - Montgomery, D.C., Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, 4th Edition, 2007.
Diğer Kaynaklar - Öğretim Üyesi Notları - Milton, J.S., Arnold, J.C., Introduction to Probability and Statistics: Principles and Applications for Engineering and the Computing Sciences, McGraw-Hill, 1995. - Barnes, J.W., Statistical Analysis for Engineers and Scientists: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 1994. - Montgomery, D.C., Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, 4th Edition, 2007.
Materyal
Dökümanlar - Öğretim Üyesi Notları - Milton, J.S., Arnold, J.C., Introduction to Probability and Statistics: Principles and Applications for Engineering and the Computing Sciences, McGraw-Hill, 1995. - Barnes, J.W., Statistical Analysis for Engineers and Scientists: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 1994. - Montgomery, D.C., Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, 4th Edition, 2007.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)