Ders Adı Yöneylem Araştırması II
Ders Kodu ENM-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları - Gerçek sistemleri modelleme yeteneği - Bir problem için doğru optimizasyon metodunu seçebilme yeteneği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
ENM-301 *1 -
Dersin İçeriği Ulaştırma Problemlerinin Modellenmesi, Ulaştırma Problemleri için Temel Olurlu Başlangıç Çözümü Bulma Yöntemleri, Ulaştırma Simpleksi, Aktarmalı Ulaştırma Problemleri, Atama Problemleri, En Kısa Yol, Kapsayan Ağaç, Maksimum Akış ve Minimum Maliyetli Akış Problemleri ve Çözüm Yöntemleri, Kritik Yol Yöntemi, Tam Sayılı Programlama Modelleri, Dal-Sınır Algoritması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci; - Karar problemleri ve matematiksel programlama modelleri ile ilgili kavramları ve teknikleri kavrar - Matematiksel programlama modellerinin oluşturulmasını ve çözümlenmesini öğrenir
Dersin Amacı Dersin amacı, servis ve üretim sistemlerinde karşılaşılabilen şebeke modelleri, stokastik sistemler ve doğrusal olmayan sistemler gibi çeşitlilik gösteren problemlere uygun çözüm yöntemlerini anlatmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Lineer cebir, Simpleks yöntemi ve tam sayılı programlama tekrarı, Dal-sınır metodu
2 Ulaştırma problemleri başlangıç çözümleri ve çözüm algoritması
3 Şebeke Modelleri Tanımları, Minimum maliyetli kapsayan ağaç problemi ve çözüm algoritması
4 En kısa yol problemi matematiksel modeli ve çözüm algoritmaları (Dijkstra ve Floyd Yöntemleri)
5 Maksimum akış problemi matematiksel modeli ve çözüm algoritmaları (Kesme Düzlemi ve Maksimum Akış Yöntemleri)
6 Dönem Arası Sınavı
7 Minimum maliyetli kapasiteli akış problemi ve çözüm algoritması.
8 Sınırlandırılmış Simpleks Yöntemi
9 Markov zincirleri temel kavramlar ve çeşitli örnekler
10 Markov zincirleri uzun dönem olasılıkları
11 Kuyruk Teorisi M/M/1 ve M/M/1/c sistemleri
12 Kuyruk Sistemlerinde özel durumlarda denge diyagramlarının oluşturulması ve uzun dönem olasılıklarının bulunması
13 Dinamik Programlama
14 Dönem Sonu Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 3
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 5
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 4
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 5
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 5
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 8 40
Sunum 0 0 0
Proje 1 25 25
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer - Wayne L. Winston, Operations Research Applications and Algorithms 4th edition, Wiley, 1990. - Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, Tenth Edition, Mc GrawHill, 2010. - Hamdy A. Taha, Operations Research: An Introduction, Sixth Edition, 1997, PrenticeHall,
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)