Ders Adı Üretim Planlama ve Kontrolü
Ders Kodu ENM-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Onur OLGUN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları - Üretim planlama ve yönetimi ile ilgili uygulama ve kavramları bilir. - Üretim planlama ve Kontrolü dersi kapsamının bir üretim işletmesinde kapsamını, amacı, görev ve sorumluluklarını anlar - Üretim planlama ve kontrolü dersi kapsamında üretim yönetim yöntemleri uygulamaya uygun fabrika, sektörleri bilir ve anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği M00 Giriş, M01 İşletmelerde Üretim Planlama ve Yönetimi (ÜPY), M02 ÜPY Amacı ve Görevleri M03 Üretim Programının Planlanması, M04 Envanter (Stok) Planlama ve Yönetimi M05 Üretim İhtiyaç Planlaması, M06 Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama M07 Termin ve Kapasite Planlama, M08 Sipariş Hazırlama- Bitirme ve Denetim M09 İzleme / Denetimi, M10 İmalat Yönetim Konsepti I, M11 İmalat Yönetim Konsepti II, M12 ÜPY Sistemlerine Giriş
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri --Üretim ve planlama ile ilgili temel kavram ve yöntemleri kavratmak, --Üretim planlama ve kontrolü ile ilgili yöntemleri öğrencilere kavratmak, --Tüm yöntemleri pratik uygulamalarda yöntemlerin öğrenci tarafından başarıyla kullanılabilmesinin sağlanması,
Dersin Amacı --Fabrika ve üretim işletmelerinde üretim planlama ve yönetiminin yeri, -- Üretim planlama ve yönetimi amacı, --Envanter, Sipariş, ihtiyaç planlaması hesaplama yöntemleri, --Müşteri siparişlerine göre termin ve kapasite planlama -- Üretim planlama ve yönetiminin Endüstri Mühendisliğinin diğer dersler ile ilişkilendirilmesi ve uygulamalarda kullanılan yöntemleri hakkında öğrencilere katkı sağlamayı hedefler.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Terimler
2 İşletmelerde Üretim Planlama ve Yönetimi (ÜPY)
3 ÜPY Amacı ve Görevleri
4 Üretim Programının Planlanması
5 Envanter (Stok) Planlama ve Yönetimi
6 Üretim İhtiyaç Planlaması
7 Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama (Ara Sınav)
8 Termin ve Kapasite Planlama
9 Sipariş Hazırlama- Bitirme ve Denetimi
10 İzleme / Denetimi,
11 İmalat Yönetim Konsepti I,
12 İmalat Yönetim Konsepti II,
13 ÜPY Sistemlerine Giriş
14 Uygulama(Final)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 2
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 2
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 1
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 1
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 1
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 1
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 12 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Gönül Yenersoy, Üretim Planlama ve Kontrolü, Papatya Yayıncılık
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)