Ders Adı Çizelgeleme
Ders Kodu ENM-338
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları - Çizelgeleme aktivitesinin ne olduğunu ve önemini net bir şekilde tanımlamak ve formüle etmek. - Bir çizelge için performans kriter/kriterlerini tanımlamak ve değerlendirme ölçümleri geliştirebilmek. - Gerçek sistemlerdeki etkin ana üretim planlama ve atölye çizelgelemesi süreçleri için problemleri tespit etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılması, rotalama, tezgah yükleme, iş sıralama, gantt şeması, atölye ve akış tipi çizelgeleme, temel formülasyonlar, tek makine-çok makina çizelgeleme prosedürleri ve sezgisel yöntemleri, bilgisayar uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri - İlgili problemlerin çözümüne yönelik teknik/araçları öğrenip uygulamak. - Atölye seviyesi çizelgeleme sürecini iyileştirmek için pratik modeller geliştirmek.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere çizelgeleme sürecini, endüstride karşılaşılan farklı çizelgeleme problemlerini, çizelgeleme problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri tanıtmaktır. Aynı zamanda ilgili problemlerin çözümüne yönelik analitik düşünme becerisini ve tekniklerini kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çizelgelemeye giriş, çizelgeleme problemlerin sınıflandırılması, genel kavramlar
2 Rotalama, iş yükleme
3 Tek makine çizelgeleme problemleri, GANTT Şeması
4 Paralel makina çizelgeleme
5 Paralel makina çizelgeleme
6 Dönem Arası Sınavı
7 Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
8 Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
9 Atölye/açık atölye çizelgeleme
10 Atölye/açık atölye çizelgeleme
11 Matematiksel modellemeler
12 Bilgisayar destekli çizelgeleme teknikleri
13 Stokastik Çizelgeleme, Gerçek hayat uygulamaları
14 Dönem Sonu Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 3
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 4
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 3
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 3
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 3
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer İş Sıralama ve Çizelgeleme Ders Notları, Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL, Yıldız Teknik Üniversitesi. Principles of Sequencing and Scheduling, Baker, K.R. ve Trietsch, D., John Wiley & Sons, 2009. Çizelgeleme Ders Notları, Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ, Balıkesir Üniversitesi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)