Ders Adı Lojistik Yönetimi
Ders Kodu ENM-431
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÖNDER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Lojistik sınıfları, öğrencilere ürün dağıtımının temel kavramlarını ve lojistik alanında kullanılan terminolojiyi tanımaktadır. Öğrenciler etkili ürün dağıtımı planlama sürecini öğrenir ve ulaşım ve trafik yönetim teknikleri hakkında tartışırlar. Giriş lojistik sınıflarında kapsanan diğer konular envanter kontrolü, koruyucu paketleme ve müşteri hizmetleri içerebilir. Bu dersler aracılığıyla öğrenciler, ürün dağıtımını organize etme süreçlerini ve verimli ürün yerleşimi sağlayan planlar oluşturmayı öğrenirler. Ders, iç ve dış hat nakliye, taşımacılık ve lojistik sistemlerini kapsayacaktır. Lojistik kurslarında bazı ortak konular şunlardır: • Tedarik zinciri stratejileri • Küresel taşımacılık • Depo yönetimi • Uluslararası lojistik • Malzeme taşıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği • Lojistik kavramı, tanımları, önemi ve organizasyondaki yeri, gelişiminde etkili olan unsurlar • Temel Taşıma Türleri ve Özellikleri • Stratejik lojistik planlama ve geleceğe dönük lojistik fırsatlar stratejik planlamada lojistiğin önemi • Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti(taraf) lojistik Kavramı (3PL) • Lojistik (Depolama, Dağıtım ve Taşıma) sözleşmeleri • Incoterms ( Ulus.Teslim Şekilleri) • Taşıma Yönetimi ve Planlaması • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetiminde Temel Trendler • İşletmenin ana fonksiyon sahalarına göre lojistik alt-sistemler • Üretim lojistiği (Fabrika/Tesis içi lojistik) • Lojistik maliyetleri • Etkin lojistik organizasyonu • Dağıtım lojistiği • Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte olan Lojistikle, hammadde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin, planlanması, uygulama ve kontrol edilmesi.
Dersin Amacı Dersin amacı, lojistik yönetiminin ülkemiz ve dünya ekonomileri için önemini belirlemek, gelişmesini tetikleyen faktörleri incelemek, işletme fonksiyonlarını ile ilişkilerini saptamak, lojistik yönetiminde öne çıkan karar noktalarını değerlendirmek ve gelişme trendlerini saptamak, uygulamalı örneklerle sektörel çalışmaları yapmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş. Lojistik ve lojistik yönetimi ile ilgili kavramlar
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
2 Lojistik yönetiminin tarihçesi ve temel lojistik yönetimi faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
3 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi.
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
4 Sigortalama ve gümrükleme
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
5 Lojistik Gereksinimleri ile ilgili tahminleme yöntemleri: Hareketli ortalama, üstel düzeltme,
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
6 Holt Yöntemi, Gözden geçirilmiş Üstel düzeltme ve Winters yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
7 Lojistik Ağı tasarımı, yerleşim problemleri
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
8 Tek ürünlü ve çok aşamalı yerleşim modelleri, küme kapsama ve p medyan problemleri
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
9 Depo tasarımı ve işletmesi.
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
10 Depo tasarımındaki faaliyetler, depo alanı kapasitesinin belirlenmesi ve boyutlandırılması
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
11 Lojistik Ağ Tasarımı
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
12 Lojistik ağ tasarımında matematiksel modeller
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
13 Ürün yerleşimi, araç yükleme problemleri
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
14 Uzun ve kısa mesafeli araç rotalama problemleri, filo yönetimi
  Ön Hazırlık: Dönem başında öğrencilere verilen dijital ders notları ve kaynaklardan çalışmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 2
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 2
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 2
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 2
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 2
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 2
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 90 90
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 90 90
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Business Logistics/Supply Chain Management, Ronald H. Ballou, Pearson Prentice Hall, 978-0131076594, New Jersey, 2004. BOWERSOX DONALD J., D. J. CLOSS, M. B. COOPER,( 2002), Supply Chain Logistics Management, New York: McGraw-Hill~lrwin, ,s.37-40 GHİANİ GİANPAOLO, G. LAPORTE, R. MUSMANNO, (2004), Introduction to Logistics Systems Planning and Control, England :JohnWiley & Sons Ltd, s:1 http://www.maxihaber.net/yazarlar/konukyazar/2006/ky_michel_akavi_aralik2006.htm, erişim tarihi 02.11.2010 JAMES V JONES, (2006),. Integrated Logistics Support Handbook. Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill Professional Publishing, ,s.24-26 LAMBERT DOUGLAS M., J. R. STOCK, L. M. ELLRAM, (1998), Fundamentals of Logistics Management, USA:McGraw-Hill Company, , s.3,5 SCHÖNSLEBEN PAUL,( 2004), Integral Logistics Management: Planning & Control of Comprehensive Supply Chains , Florida:CRC Press Company2. Baskı, , s.92-94 RUSHTON ALAN, P. CROUCHER, P. BAKER,( 2006), The Handbook of Logistics and Distribution Management, 3.Baskı, Great Britain:Kogan Page Limited, ,s.105 WATERS DONALD, (2007), Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management, 5. Baskı, London: Kogan Page Limited, ,s.1-2
Diğer Kaynaklar Business Logistics/Supply Chain Management, Ronald H. Ballou, Pearson Prentice Hall, 978-0131076594, New Jersey, 2004. BOWERSOX DONALD J., D. J. CLOSS, M. B. COOPER,( 2002), Supply Chain Logistics Management, New York: McGraw-Hill~lrwin, ,s.37-40 GHİANİ GİANPAOLO, G. LAPORTE, R. MUSMANNO, (2004), Introduction to Logistics Systems Planning and Control, England :JohnWiley & Sons Ltd, s:1 http://www.maxihaber.net/yazarlar/konukyazar/2006/ky_michel_akavi_aralik2006.htm, erişim tarihi 02.11.2010 JAMES V JONES, (2006),. Integrated Logistics Support Handbook. Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill Professional Publishing, ,s.24-26 LAMBERT DOUGLAS M., J. R. STOCK, L. M. ELLRAM, (1998), Fundamentals of Logistics Management, USA:McGraw-Hill Company, , s.3,5 SCHÖNSLEBEN PAUL,( 2004), Integral Logistics Management: Planning & Control of Comprehensive Supply Chains , Florida:CRC Press Company2. Baskı, , s.92-94 RUSHTON ALAN, P. CROUCHER, P. BAKER,( 2006), The Handbook of Logistics and Distribution Management, 3.Baskı, Great Britain:Kogan Page Limited, ,s.105 WATERS DONALD, (2007), Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management, 5. Baskı, London: Kogan Page Limited, ,s.1-2
Materyal
Dökümanlar Business Logistics/Supply Chain Management, Ronald H. Ballou, Pearson Prentice Hall, 978-0131076594, New Jersey, 2004. BOWERSOX DONALD J., D. J. CLOSS, M. B. COOPER,( 2002), Supply Chain Logistics Management, New York: McGraw-Hill~lrwin, ,s.37-40 GHİANİ GİANPAOLO, G. LAPORTE, R. MUSMANNO, (2004), Introduction to Logistics Systems Planning and Control, England :JohnWiley & Sons Ltd, s:1 http://www.maxihaber.net/yazarlar/konukyazar/2006/ky_michel_akavi_aralik2006.htm, erişim tarihi 02.11.2010 JAMES V JONES, (2006),. Integrated Logistics Support Handbook. Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill Professional Publishing, ,s.24-26 LAMBERT DOUGLAS M., J. R. STOCK, L. M. ELLRAM, (1998), Fundamentals of Logistics Management, USA:McGraw-Hill Company, , s.3,5 SCHÖNSLEBEN PAUL,( 2004), Integral Logistics Management: Planning & Control of Comprehensive Supply Chains , Florida:CRC Press Company2. Baskı, , s.92-94 RUSHTON ALAN, P. CROUCHER, P. BAKER,( 2006), The Handbook of Logistics and Distribution Management, 3.Baskı, Great Britain:Kogan Page Limited, ,s.105 WATERS DONALD, (2007), Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management, 5. Baskı, London: Kogan Page Limited, ,s.1-2
Ödevler İsteyen öğrenci, lojistikle ilgili bir problem çözümü uygulaması yapıp sınıfta paylaşabilir.
Sınavlar Sınavlar, problem çözümü ve test içeriklidir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)