Ders Adı Esnek Üretim Sistemleri
Ders Kodu ENM-435
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları - Öğrenciler, bu ders sayesinde karmaşık, dinamik ve stokastik yapıya sahip üretim sistemlerini öğrenebilecekler - Öğrencilere, Üretim sistemlerinin etkin tasarımı becerisini kazandırmak - Öğrencilere, Üretim sistemlerinin tasarımında modern yaklaşımları tanıtmak - Öğrenciler, Geleneksel Üretim Sistemlerini tanır. Grup Teknolojileri Sistemlerini ve Esnek Üretim Sistemlerini bilir - Bilgi tabanlı grup teknolojisini değerlendirir - Derste öğretilen methodları kullanarak Grup teknolojili ve Esnek üretim sistemlerini avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilecek - Günümüzde uygulanan özel imalat sistemleri, imalat hücreleri ve grup teknolojileri gibi ileri imalat teknolojilerini anlama becerisi kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği - Esnek imalat sistemlerine giriş, - Esnekliğin tanımı, - Esnek imalat sistemlerinin elemanları, - Esnek imalat sistemlerinin avantaj ve dezavantajları, - esnek imalat sistemi örnekleri, - CNC ve DNC sistemleri, - Malzeme iletim sistemleri, - Otomatik depolama ve çekme sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciler; - Farklı imalat teknikleri ve imalat sistemlerini anlayabilecektir. - Manuel ve otomasyona dayalı üretim/imalat sistemlerini ayırt edebilecektir. - Modern imalat sistemlerinin performansını ölçebilecek ve performansı geliştirmek/eniyilemek için yöntemler uygulayabilecektir. - Manuel ve otomasyona dayalı imalat sistemlerini tasarlayabilecektir. - Hücresel üretim sistemlerini tasarlayabileceklerdir.
Dersin Amacı - Esnek imalat sistemlerinin temel konularının teori ve pratiği birleştiren bir yapıda öğrencilere aktarılmasıdır.Esnek imalat sistemlerindeki temel bilgileri anlatmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Üretim sistemlerine giriş, Modern imalat sistemleri
2 Manuel montaj hatları, Otomatik montaj hatları ve sayısal örnekler
3 Grup teknolojisi ve hücresel imalat
4 Esnek imalat sistemlerine giriş, Esnekliğin tanımı, Esnek imalat sistemlerinin elemanları,Esnek imalat sistemlerinin avantaj ve dezavantajları
5 Esnek imalat sistemi örnekleri
6 Dönem Arası Sınavı
7 CNC ve DNC sistemleri
8 Malzeme iletim sistemleri
9 Otomatik depolama ve çekme sistemleri
10 Esnek Üretim Sisteminin Yerleşimi
11 Esnek imalat sistemi Uygulamalarının Faydaları, Esnek imalat sisteminin Planlama, Tasarım ve Operasyonel Unsurları
12 Esnek imalat sisteminin Nicel Analizi: Darboğaz Modeli, Genişletilmiş Darboğaz Modeli, Esnek imalat sistemini boyutlandırma
13 Benzetim kullanarak Esnek imalat sistemi'nin Modellenmesi ve Analizi ve Çeşitli Sektörlerde Fizibilite Raporu
14 Dönem Sonu Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 3
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 2
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 3
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 2
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar - Flexible Manufacturing Systems, H.K. Shivavand, M.M. Benal, V. Koti, 2006 - Andrew Kussiak, “Intelligent Manufacturing Systems”, Prentice Hall , 1990. Groover - M.P., “Automation, Production Systems and CIM ”, Prentice-Hall, New Delhi,2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)