Ders Adı Gri Sistem Teorisi
Ders Kodu ENM-449
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Erdal Aydemir
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emrah Burhan
Dersin Öğrenme Çıktıları Karmaşık problemlerin modellenmesi ve çözümü - Eksik ve/veya tamamlanmamış bilginin yönetimi - Alternatif bir sistem modeli kurabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği - Gri Sistem Teorisine Giriş - Gri Sayılar ve İşlemleri - Gri Sistem Modeli - Gri Tahminleme Modeli - Gri Programlama - Gri Karar Verme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Belirsizlik içeren endüstriyel uygulamalar yapabilmek
Dersin Amacı Karmaşık gerçek problemlerin analizi ve çözümünde gri sistem teorisi ile çözüm üretmektir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Gri Sistem Teorisine Giriş
2 Gri Sayılar ve İşlemleri I
3 Gri Sayılar ve İşlemleri II
4 Gri İnsidans Analizi I
5 Gri İnsidans Analizi II
6 Gri Kümeleme I
7 Gri Kümeleme II
8 Gri Sistem Modeli
9 Gri Tahminleme I
10 Gri Tahminleme II
11 Gri Doğrusal Programlama I
12 Gri Doğrusal Programlama II
13 Gri Karar Verme I
14 Gri Karar Verme II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 0
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 0
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 0
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 0
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 0
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 0
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 0
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 0
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 4 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ÖğretimÜyesiDersNotları - Liu S., Lin, Grey Information, Springer, 2006.
Diğer Kaynaklar İnternet Kaynakları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler - Ödev 1: GriKümeleme - Ödev 2: GriSistemModeli - Ödev 3: GriTahminleme - Ödev 4: GriDoğrusalProgramlama - Ödev 5: GriKarar Verme
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)