Ders Adı Topoğrafya
Ders Kodu YBM-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Raşit Altındağ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Topoğrafya ölçme yöntemlerini kavrayabilmek 2) Poligon hesapları yaparak maden sahalarına uygulayabilmek 3) Alan hesaplamalarını yapabilmek ve madencilik ruhsat ve işlet sahalarına uygulayabilmek 4) Kesitler alarak alan ve hacim hesaplamaları yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Topoğrafik ölçme çeşitleri, ölçme gereçleri, teodolite açı ölçümleri, yükseklik tayini, geometrik ve trigonometrik nivelman, takeometrik ölçümler, hatalar hata çeşitleri ve hataların dağıtılması, haritalama, haritalama çizim yöntemleri, harita plan ölçek, çap tanımlamaları, uzaklık ölçme metodları, noktaların tespit edilmesi, poliganasyon, nirengiler ve hesaplanması hakkında gerekli temel bilgiler ve arazi uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Topoğrafya ölçme teknikleri ve hesaplamalarını yapabilmek ve bu ölçme tekniklerini madencilik faaliyetlerinde kullanabilmek
Dersin Amacı Madenlerde topoğrafik ölçme tekniklerini öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Topoğrafya terimleri ve madencilik açısından önemi
2 Basit ölçme aletlerinin tanıtımı ve kullanılması
3 Harita ve plan ölçmek, uzaklık ölçme metodları, noktaların tespit edilmesi ve uygulamaları
4 Dik koordinat sistemi ve temel ödevler
5 Dik koordinat sistemi ve temel ödevler
6 Dik koordinat sistemi ve temel ödevler
7 Yükseklik ölçme yöntemleri (Nivelman) ve uygulamaları
8 Yükseklik ölçme yöntemleri (Nivelman) ve uygulamaları
9 Tekeometrik ölçümler ve uygulamaları
10 Tekeometrik ölçümler ve uygulamaları
11 Haritalama çizim yöntemleri ve madencilik haritalarının okunması
12 Arazi uygulamaları
13 Arazi uygulamaları
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 3
2 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 2
3 Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4
4 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 5
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 3
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 3
10 Yer bilimleri mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 3
11 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1- Altındağ, R., Şanlı, R., Madencilikte ölçme teknikleri ders notları, basılmamış, 2001, Isparta, Türkiye.
Diğer Kaynaklar 1-Onargan, T., Küçük, K., Maden mühendisleri için ölçme tekniği, DEÜ Müh. Fak. Yayınları, No: 312, 2004, İzmir, Türkiye. 2- İnal, C., Erdi, A., Yıldız, F., Topoğrafya (Ölçme Bilgisi), Atlas Kitabevi,1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)