Ders Adı Bilgisayar ve Programlama Dili 1
Ders Kodu ELE-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Program bloklarının yapısını anlama Program döngülerinin çalışması ve döngü deyimlerini kavrama Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilme Program Hatalarını Tespit Edebilme Program analizi yapma Program yazmayı geliştirme ve ileri seviye programlama yazmaya hazırlık yapma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Programlama Dillerinde Temel Kavramlar. Program kaynak kodu yazma, derleme ve birleştirme. Temel veri yapıları. Değişkenler, sabitler ve ifadeler. İşlem sırası. Karar verme ve döngü yapıları. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işleçler. Giriş-Çıkış işlemleri. String işlemleri. Bilgisayarda problem çözme ve basit algoritmalar tasarlama. İç içe döngüler. Diziler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri C Programlamayı öğretmek C Programlamanın mesleki hayattaki önemini anlatmak C Programlama ile ilgili kaynak sağlamak C Programlamanın diğer disiplinlerle ilgisini anlatmak C Programlama ile problem çözme yeteneğini geliştirmek C Programlama konuları ile diğer derslerin ilgisini kurmak
Dersin Amacı C programlama dilinde program yazmayı kavratmaktır. Problemin nasıl analiz yapılacağı açıklanacak ve program yazmada kullanılan mekanizmalar tanıtılacaktır. Donanım ile yazılım arasındaki sinerji üzerinde durulacaktır.Problem analiz etme ve algoritma hazırlayarak problemi çözme. Küçükten orta boya kadar program yazma, test etme ve hata ayıklama..
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Programlama dillerine Genel Bakış, Bilgisayar Yazılımı.
  Ön Hazırlık: -
2 C dili programlamaya giriş, Programlamada Sayı sistemleri
3 C programlama kullanılan Sabitler, değişkenler ve operatörler
4 Temel Giriş Çıkış Fonksiyonları, Fonksiyon Parametreleri, Fonksiyon Çağırma
5 IF İfadeleri, Problemlerin çözümünde if deyimi kullanımı
6 Switch İfadeleri, Switch ve if deyimleri ile problem çözümü
7 Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Arasınav yapılması
8 Döngüler, Döngü Çeşitleri, Döngülerdeki Hatalar, Döngü içeren problem çözümleri
9 Döngüler, Döngü Çeşitleri, Döngülerdeki Hatalar, Döngü içeren problem çözümleri
10 Döngüler, Döngü Çeşitleri, Döngülerdeki Hatalar, Döngü içeren problem çözümleri
11 Bir Boyutlu Diziler, Dizi Kullanımı, Dizi içeren problemler
12 İki Boyutlu Diziler, Dizi Kullanımı, Dizi içeren problemler.
13 Göstericiler, Göstericilerin Kullanımı, Gösterici Problem çözümleri ve örnekleri
14 Dosya İşlemleri, Dosya Okuma ve Yazma Fonksiyonları Kullanımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimini; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır. 4
2 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. 4
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. 4
4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 3
5 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma becerisine sahiptir. 3
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin bir şekilde iletişim kurar; en az bir yabancı dil bilgisi ile etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir. 2
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 1
9 Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 2
10 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 2
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 48 48
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Algoritma ve Programlamaya Giriş Bilgisayar Programlama Dr. Fahri Vatansever
Diğer Kaynaklar Algoritma ve Programlamaya Giriş Bilgisayar Programlama Dr. Fahri Vatansever
Materyal
Dökümanlar Algoritma ve Programlamaya Giriş Bilgisayar Programlama Dr. Fahri Vatansever
Ödevler Programlama Problem Ödevleri
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)