Ders Adı Bitirme Ödevi I
Ders Kodu FEF-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf AYVAZ (Bölüm Başkanı) (Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri)
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları -Problemi ortaya koyma, Çözüm için deney organize etme Analiz etme, Sonuçları değerlendirme ve rapor yazımı, Sunu
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Danısmanı ile belirlenecektir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Evrendeki olaylara bilimsel yaklaşımı gerçekleştirmek
Dersin Amacı Dersin bünyesinde öğrencilerden mezuniyet tezi ve final semineriyle araştırmalarını sunmaları beklenmektedir. Oğrenci eğitim süresince aldığı bilgilerle kendi araştırmalarını geliştirebilir ve SDU Biyoloji Bölümü tez yazım kılavuzuna göre yazıp sunmasını öğrenirler.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bir bilim olarak Biyoloji
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
2 Biyolojide araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
3 Biyolojide araştırma ve süreç teknikleri
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
4 Biyolojik bir problemin tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
5 Problemlerle ilgili literatür taranması
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
6 Problemle ilgili hipotez geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
7 Uygun yöntem ya da yöntemlerin geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
8 Labda gerekli deneylerin yapılması
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
9 Labda gerekli deneylerin yapılması
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
10 Labda gerekli deneylerin yapılması
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
11 Deney sonuçlarının yorumlanması
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
12 Analiz sonuçlarının yorumlanması
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
13 Deney sonuçlarının bir rapor haline getirilmesi
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
14 Deney sonuçlarının bir rapor haline getirilmesi
  Ön Hazırlık: Ödev konusu ile ilgili bilgi taramak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 8 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Danışman tarafından verilen konu hakkında edinilen kaynaklar
Diğer Kaynaklar Danışman tarafından verilen konu hakkında edinilen kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Danışman tarafından verilen konu hakkında edinilen kaynaklar
Ödevler Danışman tarafından verilen konuyla ilgili güncel bilgiler araştırmak
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)