Ders Adı Bitirme Ödevi I
Ders Kodu FEF-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Yardımcıları Tüm Bölüm öğretim üyeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tarihi konuları araştırma kabiliyetini kavrar, 2) Tarihi konularda doğru verilere ulaşır, 3) Verileri kullanarak tez yazma kabiliyetini elde eder, 4) Öğrencilerin hangi alanda kabiliyetli olduklarının ortaya çıkarılmasını sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Tarihi olaylarla alakalı konularda bitirme ödevi yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarihi olaylarla alakalı konularda bitirme ödevi yapılması.
Dersin Amacı Tarihi olaylarla alakalı konularda bitirme ödevi yapılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bir bilim olarak tarih
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 ve 3 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
2 Tarihte araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 ve 3 numaralı kaynaklarda Tarihin tanımı ve içeriğine
3 Tarihte araştırma ve süreç teknikleri
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 ve 3 numaralı kaynaklarda Tarihin tanımı ve içeriğine
4 Tarihsel bir problemin tanımlanması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 ve 3 numaralı kaynaklarda Tarihin tanımı ve içeriğine
5 Problemlerle ilgili literatür taranması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
6 Problemle ilgili hipotez geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
7 Uygun yöntem ya da yöntemlerin seçilmesi
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
8 Gerekli alan çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
9 Gerekli arşiv çalışmasının yapılması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
10 Gerekli arşiv çalışmasının yapılması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
11 Alan çalışmasının yorumlanması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
12 Arşiv çalışmasının yorumlanması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
13 Yorum ve analizlerin bir rapor haline getirilmesi
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
14 Tarihsel analiz sonuçlarının rapor olarak hazırlanması
  Ön Hazırlık: Materyaller bölümünde bulunan 1, 2 3 ve 4 numaralı kaynaklarda iligili bölüme yönelik okumalar yapmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 5
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 5
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 5
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 5
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 2 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 2 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 56    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu 1- E.H. Carr, Tarih Nedir? 2- Doğan Özlem, Tarih Felsefesi 3- Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi 4- Ahmet Şimşek, Türkiye'de Tarih Yazımı
Diğer Kaynaklar 1- E.H. Carr, Tarih Nedir? 2- Doğan Özlem, Tarih Felsefesi 3- Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi 4- Ahmet Şimşek, Türkiye'de Tarih Yazımı
Materyal
Dökümanlar 1- E.H. Carr, Tarih Nedir? 2- Doğan Özlem, Tarih Felsefesi 3- Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi 4- Ahmet Şimşek, Türkiye'de Tarih Yazımı
Ödevler Tezin kaynaklarının değerlendirmesi ve bölümlerinin sunulması
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)