Ders Adı Bitirme Ödevi I
Ders Kodu FEF-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) PROF. DR. SELAMİ TURAN PROF. DR. OSMAN YILDIZ PROF. DR. HALİL ALTAY GÖDE DOÇ. DR. KADRİYE ORAK KÜLCÜ DOÇ. DR. TALAT DİNAR DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET ÖZÇELİK DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CAFER GARİPER DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KAMİLE ÇETİN DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ OSMAN YALKIN
Dersin Yardımcıları PROF. DR. SELAMİ TURAN PROF. DR. OSMAN YILDIZ PROF. DR. HALİL ALTAY GÖDE DOÇ. DR. KADRİYE ORAK KÜLCÜ DOÇ. DR. TALAT DİNAR DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET ÖZÇELİK DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CAFER GARİPER DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KAMİLE ÇETİN DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ OSMAN YALKIN
Dersin Öğrenme Çıktıları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA ALDIĞI DERSLERİN PRATİĞİ DÖKÜMÜ. SENTEZ CÜMLELER KURARAK DERSLERDEN KAZANIMLARINI İFADE EDEBİLME. ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA ALDIĞI DERSLERİN PRATİĞİ DÖKÜMÜ. SENTEZ CÜMLELER KURARAK DERSLERDEN KAZANIMLARINI İFADE EDEBİLME. ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Bilimsel araştırma metot ve tekniklerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim alanı içinde yer alan Eski Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili bilim dallarından biri içinde seçilecek bir konuda uygulamalı bir çalışma hazırlama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA ALDIĞI DERSLERİN PRATİĞİ DÖKÜMÜ. SENTEZ CÜMLELER KURARAK DERSLERDEN KAZANIMLARINI İFADE EDEBİLME. ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA ALDIĞI DERSLERİN PRATİĞİ DÖKÜMÜ. SENTEZ CÜMLELER KURARAK DERSLERDEN KAZANIMLARINI İFADE EDEBİLME. ARAŞTIRMA METOT VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME.
Dersin Amacı Türk Dili ve Edebiyatı’nın herhangi bir alanında bilimsel bir problem üzerinde düşünme, araştırma ve sonuçları ortaya koyabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın herhangi bir alanında bitirme ödevi olarak hazırlanacak özgün bir araştırma konusu belirleme.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
2 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili giriş yapma, kaynakça bilgisi edinme ve dipnot gösterme yollarını öğrenme.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
3 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili nasıl bir literatür taraması yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
4 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili kütüphanelerden, dijital ortamlardan literatür taraması yapma.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
5 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili kütüphanelerden, dijital ortamlardan literatür taraması yapma.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
6 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili kütüphanelerden, dijital ortamlardan literatür taraması yapma.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
7 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili kaynakları okuma, tartışma, alan ve/veya malzeme derleme çalışması yapma.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
8 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili kaynakları okuma, tartışma, alan ve/veya malzeme derleme çalışması yapma. SUNUM SUNUM SUNUM SUNUM SUNUM SUNUM SUNUM
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
9 Hazırlanacak bitirme ödeviyle ilgili kaynakları okuma, tartışma, alan ve/veya malzeme derleme çalışması yapma.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
10 Hazırlanacak bitirme ödevinin bilimsel kaidelere uygun olarak bilgisayara aktarılması.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
11 Hazırlanacak bitirme ödevinin bilimsel kaidelere uygun olarak bilgisayara aktarılması.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
12 Hazırlanacak bitirme ödevinin bilimsel kaidelere uygun olarak bilgisayara aktarılması.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
13 Hazırlanacak bitirme ödevinin bilimsel kaidelere uygun olarak bilgisayara aktarılması.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
14 Hazırlanacak bitirme ödevinin bilimsel kaidelere uygun olarak bilgisayara aktarılması.
  Ön Hazırlık: Hazırlanacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 5
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 5
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 5
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Hazırlanılacak ödevle ilgili akademik kaynaklar.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)