Ders Adı Bitirme Ödevi II
Ders Kodu FEF-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Tüm Bölüm Öğretim üyeleri
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tarihi konuları araştırma kabiliyetini kavrar, 2) Tarihi konularda doğru verilere ulaşır, 3) Verileri kullanarak tez yazma kabiliyetini elde eder, 4) Öğrencilerin hangi alanda kabiliyetli olduklarının ortaya çıkarılmasını sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Tarihi olaylarla alakalı konularda bitirme ödevi yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarihi olaylarla alakalı konularda bitirme ödevi yapılması.
Dersin Amacı Tarihi olaylarla alakalı konularda bitirme ödevi yapılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bir bilim olarak tarih
2 Tarihte araştırma yöntemleri
3 Tarihte araştırma ve süreç teknikleri
4 Tarihsel bir problemin tanımlanması
5 Problemlerle ilgili literatür taranması
6 Problemle ilgili hipotez geliştirilmesi
7 Uygun yöntem ya da yöntemlerin seçilmesi
8 Gerekli alan çalışmalarının yapılması
9 Gerekli arşiv çalışmasının yapılması
10 Gerekli arşiv çalışmasının yapılması
11 Alan çalışmasının yorumlanması
12 Arşiv çalışmasının yorumlanması
13 Yorum ve analizlerin bir rapor haline getirilmesi
14 Tarihsel analiz sonuçlarının rapor olarak hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 5
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 5
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 5
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 5
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 5
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 5
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 5
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 2 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 2 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 56    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, 2. baskı, TTK, Ankara 2014 Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Akçağ Yayınları (2. Baskı), 2010.
Diğer Kaynaklar Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, 2. baskı, TTK, Ankara 2014 Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Akçağ Yayınları (2. Baskı), 2010.
Materyal
Dökümanlar Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, 2. baskı, TTK, Ankara 2014 Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Akçağ Yayınları (2. Baskı), 2010.
Ödevler
Sınavlar Vize ve yarıyıl sonu sınavları için, daha önceden belirlenen bitirme tezi konularının yazılı olarak sunulması.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)