Ders Adı Bitirme Ödevi II
Ders Kodu FEF-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitirme ödevi hakkında bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
2 Bitirme ödevi hakkında bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
3 Konu araştırması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
4 Konu araştırması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
5 Konu belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
6 Konu hakkında literatür taraması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
7 Konunun planının çıkarılması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
8 Konuların tasnifi
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
9 Konuyu yazıya alma yöntemi
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
10 Örnek çalışmaların incelenmesi
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
11 Konuyu yazım aşaması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
12 Konuyu yazım aşaması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
13 Konuyu yazım aşaması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
14 Çalışmanın tez haline getirilip basılması
  Ön Hazırlık: Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale, tez ve diğer kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 40
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 149    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)