Ders Adı Fizik I (Mekanik I)
Ders Kodu FZK-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Ekrem ARTUÇ
Dersin Öğrenme Çıktıları Fiziksel nicelikler, birim sistemleri, skaler ve vektör kavramı öğrenilir. Kuvvete bağlı olan hareket kavramı öğrenilir. Mekaniğin temel kanunları anlaşılır. İş, enerji ve momentum kavramları öğrenilir. Fizik ve matematiğin uygulamasını öğrenir. Fizik kanunlarını doğa olayları ile bağdaştırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Fiziksel nicelikler ve birim sistemleri. Uluslararası birim sistemleri. Skaler ve vektörel nicelikler. Vektörler. Dinamik ve Newton kanunları. Tek boyutta hareket. İki ve üç boyutta hareket. İş, Enerji ve momentum. Çarpışmalar ve çizgisel momentumun korunumu. Dairesel hareket ve Newton'un genel çekim kanunu. Dönme kinematiği. Dönme dinamiği. Titreşim hareketi. Çok parçacıklı sistemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik fizik dalında temel bilginin kazandırılması. Mekaniğin temel kanunlarının anlamının ve problem çözümüne nasıl uygulandığının öğrenilmesi.Teorik fizik problemlerini analiz etme ve çözme yeteneğinin kazandırılması. Mekaniğin bilim ve teknolojideki uygulamasının öğrenilmesi. Matematiğin, fizikteki öneminin öğrenilmesi.
Dersin Amacı Fizikte kullanılan birim sistemlerinin öğrenilmes. Mekanik ile ilgili temel kavram ve kanunların öğrenilmesi. Skaler ve vektörel niceliklerin öğrenilmesi. Mekaniğin kanunlarının Fiziğe uygulanmasının öğrenilmesi. Bir cismin hareketinin uygulanan kuvvete bağlı olduğunun öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fizik nedir? Fiziğin klasik dalları. Evrene bakışımız. Fiziğin diğer bilimlerle ilişkisi. Deneysel yöntem. Ölçme. Temel büyüklükler ve birimler. Yoğunluk. Düzlem açılar. Katı açılar. Kesinlik ve doğruluk. Laboratuvarda ölçme.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
2 Fizik nedir? Fiziğin klasik dalları. Evrene bakışımız. Fiziğin diğer bilimlerle ilişkisi. Deneysel yöntem. Ölçme. Temel büyüklükler ve birimler. Yoğunluk. Düzlem açılar. Katı açılar. Kesinlik ve doğruluk. Laboratuvarda ölçme.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
3 Vektörler: Giriş. Yön kavramı. Skalerler ve vektörler.Vektörlerin toplanması. Bir vektörün bileşenleri. Birçok vektörün toplanması. Kinematik problemlere uygulama. Skaler çarpım.Vektörel çarpım. Bir alanın vektör gösterimi. Alan ve Hacim hesapları.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
4 Vektörler: Giriş. Yön kavramı. Skalerler ve vektörler.Vektörlerin toplanması. Bir vektörün bileşenleri. Birçok vektörün toplanması. Kinematik problemlere uygulama. Skaler çarpım.Vektörel çarpım. Bir alanın vektör gösterimi. Alan ve Hacim hesapları.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
5 Kuvvetler: Giriş. Uygulama noktası aynı olan kuvvetlerin bileşkesi. Tork. Uygulama noktası aynı olan bir kaç torkun toplanması. Katı bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi. Aynı düzlemli kuvvetlerin bileşkesi. Paralel kuvvetlerin bileşkesi. Kütle merkezi. Statik. Bir parçacığın dengesi. Statik. Katı bir cismin dengesi.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
6 Kuvvetler: Giriş. Uygulama noktası aynı olan kuvvetlerin bileşkesi. Tork. Uygulama noktası aynı olan bir kaç torkun toplanması. Katı bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi. Aynı düzlemli kuvvetlerin bileşkesi. Paralel kuvvetlerin bileşkesi. Kütle merkezi. Statik. Bir parçacığın dengesi. Statik. Katı bir cismin dengesi.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
7 Kinematik: Giriş. Doğrusal hareket: hız. Doğrusal hareket: ivme. Doğrusal harekette hız ve ivmenin vektörel gösterimi. Doğrusal olmayan hareket: hız. Doğrusal olmayan hareket: ivme. Sabit ivmeli hareket. İvmenin teğetsel ve dik bileşenleri. Dairesel hareket: açısal hız. Dairesel hareket: açısal ivme. Genel olarak bir düzlemde doğrusal olmayan hareket.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
8 Kinematik: Giriş. Doğrusal hareket: hız. Doğrusal hareket: ivme. Doğrusal harekette hız ve ivmenin vektörel gösterimi. Doğrusal olmayan hareket: hız. Doğrusal olmayan hareket: ivme. Sabit ivmeli hareket. İvmenin teğetsel ve dik bileşenleri. Dairesel hareket: açısal hız. Dairesel hareket: açısal ivme. Genel olarak bir düzlemde doğrusal olmayan hareket.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
9 Ara sınav Ara sınav Ara sınav Ara sınav Ara sınav Ara sınav Ara sınav Ara sınav Ara sınav
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
10 Parçacık Dinamiği: Giriş. Eylemsizlik kanunu. Çizgisel momentum. Momentumun korunum ilkeleri. Kütlenin yeniden tanımlanması. Newton’nun ikinci ve üçüncü kanunları: kuvvet kavramı. Kuvvet kavramının incelenmesi. Kuvvetin birimi. Sürtünme kuvvetleri. Akışkanlarda sürtünme kuvvetleri. Değişken kütleli sistemler. Doğrusal olmayan hareket. Açısal momentum. Merkezcil kuvvetler. Denge ve durgunluk.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
11 Parçacık Dinamiği: Giriş. Eylemsizlik kanunu. Çizgisel momentum. Momentumun korunum ilkeleri. Kütlenin yeniden tanımlanması. Newton’nun ikinci ve üçüncü kanunları: kuvvet kavramı. Kuvvet kavramının incelenmesi. Kuvvetin birimi. Sürtünme kuvvetleri. Akışkanlarda sürtünme kuvvetleri. Değişken kütleli sistemler. Doğrusal olmayan hareket. Açısal momentum. Merkezcil kuvvetler. Denge ve durgunluk.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
12 İş ve Enerji: Giriş. İş. Güç. İş ve güç birimleri. Kinetik enerji. Doğrultu ve büyüklük olarak sabit bir kuvvetin işi. Potansiyel enerji. Bir parçacığın enerji korunumu. Korunumlu kuvvetlerin etkisinde doğrusal hareket. Korunumlu merkezi kuvvetlerin etkisinde hareket. Potansiyel enerji eğrilerinin tartışılması. Korunumsuz kuvvetler. Tek bir parçacık için viriyal teomi. Enerji kavramının tartışılması.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
13 İş ve Enerji: Giriş. İş. Güç. İş ve güç birimleri. Kinetik enerji. Doğrultu ve büyüklük olarak sabit bir kuvvetin işi. Potansiyel enerji. Bir parçacığın enerji korunumu. Korunumlu kuvvetlerin etkisinde doğrusal hareket. Korunumlu merkezi kuvvetlerin etkisinde hareket. Potansiyel enerji eğrilerinin tartışılması. Korunumsuz kuvvetler. Tek bir parçacık için viriyal teomi. Enerji kavramının tartışılması.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
14 Yarı yıl sonu sınavına hazırlık. İşlenen konuların tekrar gözden geçirilmesi. Dersin işleyiş biçiminin tartışılması.
  Ön Hazırlık: Kaynak ders kitapları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 5
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 5
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 5
Devam 56 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 7 4 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 245    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu 1. Temel Üniversite Fiziği (ALONSO-FİNN) Süleyman Demirel Üniversitesi yayını no:92 Isparta.
Diğer Kaynaklar 1. Temel Üniversite Fiziği (ALONSO-FİNN) Süleyman Demirel Üniversitesi yayını no:92 Isparta.
Materyal
Dökümanlar 1. Temel Üniversite Fiziği (ALONSO-FİNN) Süleyman Demirel Üniversitesi yayını no:92 Isparta.
Ödevler Öğrencilerin kaynak kullanmayı, problemi kavramayı, yöntem belirlemeyi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesini sağlayan ödevler
Sınavlar Öğreti programına ve kazanılacak yeterliliklere uygun sorulardan oluşan sınav
Materyal Diğer --
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)