Ders Adı Fizik II (Mekanik II)
Ders Kodu FZK-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Seyfettin Çakmak
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Ekrem ARTUÇ
Dersin Öğrenme Çıktıları Bağıl hareket kavramı öğrenilir. Lorentz dönüşümü öğrenilir. Bir parçacıklar sisteminin dinamikleri anlaşılır. Katı cisim dinamiği bilgisi öğrenilir. Titreşim hareketi öğrenilir. Çekim etkileşmeleri öğrenilir. Fizik ve matematiğin uygulamasını öğrenir. Fizik kanunlarını doğa olayları ile bağdaştırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bağıl hareket ve Lorentz dönüşümleri. Parçacıklar sisteminin dinamiği. Katı cisim dinamiği. Titreşim hareketi. Genel çekim etkileşmeleri. Tek parçacık için yüksek enerji dinamiği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik fizik dalında temel bilginin kazandırılması. Mekaniğin temel kanunlarının, problem çözümüne nasıl uygulandığının öğrenilmesi. Teorik fizik problemlerini analiz etme ve çözme yeteneğinin kazandırılması. Mekaniğin, bilim ve teknolojideki uygulamasının öğrenilmesi. Matematiğin, fizikteki öneminin öğrenilmesi.
Dersin Amacı Mekanik ile ilgili temel kavram ve yasaların öğrenilmesi. Bu yasaların, Fizikteki uygulamalarının öğrenilmesi. Bir cismin hareketinin, bu cisme etkiyen kuvvetlere bağlı olduğunun öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Göreli Hareket ve Görelilik Teorisi: Göreli hız. Düzgün göreli öteleme hareketi. Düzgün göreli dönme hareketi. Yerküreye göre hareket. Lorentz dönüşümü. Hızların dönüşümü. Lorentz dönüşümünün sonuçları.
2 Göreli Hareket ve Görelilik Teorisi: Göreli hız. Düzgün göreli öteleme hareketi. Düzgün göreli dönme hareketi. Yerküreye göre hareket. Lorentz dönüşümü. Hızların dönüşümü. Lorentz dönüşümünün sonuçları.
3 Parçacıklar Sisteminin Dinamiği: Kütle merkezinin hareketi. İndirgenmiş kütle. Parçacıklar sisteminin açısal momentumu. Parçacıklar sisteminin kinetik enerjisi. Parçacıklar sisteminin enerji korunumu. Çarpışma Teorisi. Çok parçacıklı sistemler: iş. Çok parçacıklı sistemler: ısı. Çok parçacıklı sistemler için enerji korunumunun yeniden ifadelendirilmesi. Çok parçacıklı sistemler için viriyal teorem. Gazın durum denklemi. Akışkan hareketi.
4 Parçacıklar Sisteminin Dinamiği: Kütle merkezinin hareketi. İndirgenmiş kütle. Parçacıklar sisteminin açısal momentumu. Parçacıklar sisteminin kinetik enerjisi. Parçacıklar sisteminin enerji korunumu. Çarpışma Teorisi. Çok parçacıklı sistemler: iş. Çok parçacıklı sistemler: ısı. Çok parçacıklı sistemler için enerji korunumunun yeniden ifadelendirilmesi. Çok parçacıklı sistemler için viriyal teorem. Gazın durum denklemi. Akışkan hareketi.
5 Parçacıklar Sisteminin Dinamiği: Kütle merkezinin hareketi. İndirgenmiş kütle. Parçacıklar sisteminin açısal momentumu. Parçacıklar sisteminin kinetik enerjisi. Parçacıklar sisteminin enerji korunumu. Çarpışma Teorisi. Çok parçacıklı sistemler: iş. Çok parçacıklı sistemler: ısı. Çok parçacıklı sistemler için enerji korunumunun yeniden ifadelendirilmesi. Çok parçacıklı sistemler için viriyal teorem. Gazın durum denklemi. Akışkan hareketi.
6 Katı Cisim Dinamiği: Katı cismin açısal momentumu. Eylemsizlik momentumunun hesaplanması. Dönen bir katı cisim için durum denklemleri. Dönmenin kinetik enerjisi. Jiroskop hareketi.
7 Katı Cisim Dinamiği: Katı cismin açısal momentumu. Eylemsizlik momentumunun hesaplanması. Dönen bir katı cisim için durum denklemleri. Dönmenin kinetik enerjisi. Jiroskop hareketi.
8 Yıl içi Ara sınav. yıl içi Ara sınav.
9 Titreşim Hareketi: Basit harmonik hareket kinematiği. Basit harmonik harekette kuvvet ve enerji. Basit harmonik hareketin dinamiği. Basit sarkaç. Bileşik sarkaç. İki BHH in üst-üste binmesi. Çiftlenimli salınıcılar. Harmonik olmayan salınımlar. Sönümlü salınımlar. Zorlanmış salınımlar. Bir salınımın empedansı. Periyodik hareketin Fourier analizi.
10 Titreşim Hareketi: Basit harmonik hareket kinematiği. Basit harmonik harekette kuvvet ve enerji. Basit harmonik hareketin dinamiği. Basit sarkaç. Bileşik sarkaç. İki BHH in üst-üste binmesi. Çiftlenimli salınıcılar. Harmonik olmayan salınımlar. Sönümlü salınımlar. Zorlanmış salınımlar. Bir salınımın empedansı. Periyodik hareketin Fourier analizi.
11 Kütle Çekim Etkileşmesi: Kütle çekim kanunu. Eylemsizlik ve kütle çekimi. Kütle çekiminin potansiyel enerjisi. Kütle çekimi altında genel hareket. Kütle çekim alanları. Küresel bir cismin kütle çekim alanı. Eşdeğerlilik ilkesi.
12 Kütle Çekim Etkileşmesi: Kütle çekim kanunu. Eylemsizlik ve kütle çekimi. Kütle çekiminin potansiyel enerjisi. Kütle çekimi altında genel hareket. Kütle çekim alanları. Küresel bir cismin kütle çekim alanı. Eşdeğerlilik ilkesi.
13 Yüksek Enerji Dinamiği: Klasik görelilik ilkesi. Özel görelilik ilkesi. Momentum. Kuvvet. Enerji. Enerji ve momentum dönüşümleri. Kuvvetin dönüşümü. Parçacıklar sistemi. Yüksek enerji çarpışmaları
14 Yüksek Enerji Dinamiği: Klasik görelilik ilkesi. Özel görelilik ilkesi. Momentum. Kuvvet. Enerji. Enerji ve momentum dönüşümleri. Kuvvetin dönüşümü. Parçacıklar sistemi. Yüksek enerji çarpışmaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 5
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 5
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 10 10
Ödev 5 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 5 5
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 3 5 15
Sunum 6 3 18
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 221    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu 1. Temel Üniversite Fiziği Cilt 1 MEKANİK (Alonso-Finn) , S. Demirel Üniv. Yayını no: 92 Isparta. 2. Feynman Fiziği, Cilt 1 MEKANİK, IŞINIM, ISI. Alfa Bilim yayınları İstanbul.. 3. Berkeley Fizik serisi Cilt 1 MEKANİK, Ankara Üniv. Yayınları.
Diğer Kaynaklar 1. Temel Üniversite Fiziği Cilt 1 MEKANİK (Alonso-Finn) , S. Demirel Üniv. Yayını no: 92 Isparta. 2. Feynman Fiziği, Cilt 1 MEKANİK, IŞINIM, ISI. Alfa Bilim yayınları İstanbul.. 3. Berkeley Fizik serisi Cilt 1 MEKANİK, Ankara Üniv. Yayınları.
Materyal
Dökümanlar 1. Temel Üniversite Fiziği Cilt 1 MEKANİK (Alonso-Finn) , S. Demirel Üniv. Yayını no: 92 Isparta. 2. Feynman Fiziği, Cilt 1 MEKANİK, IŞINIM, ISI. Alfa Bilim yayınları İstanbul.. 3. Berkeley Fizik serisi Cilt 1 MEKANİK, Ankara Üniv. Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)